Оксигеновмісні органічні речовини: спирти, карбонові кислоти,жири,вуглеводи.

Додано: 9 квітня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 783 рази
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть, як називається функціональна група карбонових кислот

варіанти відповідей

альдегідна

гідоксильна

карбоксильна

 аміногрупа

Запитання 2

Трьохатомні спирти - це...

варіанти відповідей

органічні речовини, що містять три атоми Оксигену

органічні речовини, що містять у своєму складі три гідроксильні групи

органічна речовина, що містить три однакові радикали

органічна реовина, що складається з трьох хімічних елементів

Запитання 3

Вкажіть фізичні властивості оцтової кислоти

варіанти відповідей

рідина з характерним запахом

рідина без запаху

добре розчиняється у воді

погано розчиняється у воді

Запитання 4

Вкажіть відмінність целюлози від крохмалю

варіанти відповідей

молекули лінійні, розгалужені

молекули утворюють волокна

у воді набухає, утворює клейстер

n=10-14 тисяч

Запитання 5

Яка сумма коефіцієнтів у рівнянні між оцтовою кислотою та кальцій оксидом:

варіанти відповідей

5

2

3

4

Запитання 6

Вкажіть об’єм газу (н.у.), який виділиться при взаємодії 0,8 моль етанолу з натрієм:( розв*язок надислати вчителю)

варіанти відповідей

11,2л

8,96л

2,24л

448л

Запитання 7

Внаслідок реакції спиртового бродіння глюкози можна одержати

варіанти відповідей

метанол

етанол

етаналь

молочну кислоту

Запитання 8

Які функціональні групи входять до складу молекули глюкози:

варіанти відповідей

гідроксильна

фенольна

альдегідна

естерна

карбоксильна

Запитання 9

6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 + 6О2

Це реакція...

варіанти відповідей

горіння

дихання

окиснення

фотосинтезу

Запитання 10

Оберіть функції вуглеводів в організмі


варіанти відповідей

енергетична

накопичювальна

структурна

захисна

відновлююча

Запитання 11

Вкажіть реакцію нейтралізації за участі етанової (оцтової) кислоти:

варіанти відповідей

2CH3COOH + MgO → Mg(CH3COO)2+ H2O

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2

 CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2О

2CH3COOH + Mg → Mg(CH3COO)2+ H

Запитання 12

При взаємодіі розчину етановой кислоти масою 180 г з цинком одержали водень об'ємом 4,48 л.Визначте масову частку кислоти у вихідному розчині ( розв'язок надислати вчителю)

варіанти відповідей

12,2%

10%

10,5%

11%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест