1 липня о 18:00Вебінар: Шкільна дошка – ігрове поле вчителя

Оксигеновмісні органічні речовини

Додано: 20 травня
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 56 разів
11 запитань
Запитання 1

Вкажіть загальну формулу одноатомних насичених спиртів:

варіанти відповідей

CnH2nOH

CnH2n-1OH

CnH2n+1OH

CnH2n-x(OH)x

CnH2nO2

Запитання 2

Вкажіть суфікс, яким за номенклатурою ІЮПАК позначається наявність альдегідної групи:

варіанти відповідей

- ан

- ова

- ол

- аль

- он

Запитання 3

Вкажіть клас сполук, до складу яких входить карбоксильна група:

варіанти відповідей

Спирти

Альдегіди

Кетони

Карбонові кислоти

Етери

Естери

Запитання 4

Солями та естерами якої кислоти є форміати

варіанти відповідей

Метанової кислоти

Етанової кислоти

Бутанової кислоти

Пропанової кислоти

Запитання 5

Виберіть клас сполук, що є ізомерами спиртам

варіанти відповідей

Кетони

Естери

Альдегіди

Етери

Запитання 6

Вкажіть зміну розчинності у воді зі збільшенням молекулярної маси карбонових кислот

варіанти відповідей

Не змінюється

Збільшується

Зменшується

Змінюється неоднозначно

Запитання 7

Визначте сполуки, до складу яких входить карбонільна група

варіанти відповідей

Альдегіди, етери, естери

Альдегіди, кетони, спирти

Альдегіди, карбонові кислоти та естери

Альдегіди, естери, спирти

Запитання 8

Оберіть реагенти, за допомогою яких можна перетворити етаналь на етанову кислоту:

варіанти відповідей

Купрум (ІІ) оксид

Купрум (ІІ) гідроксид

Ферум (ІІІ) хлорид

Амоніачний розчин Аргентум оксиду

Запитання 9

Встановіть сполуку, яка утворюється при взаємодії пропаналю з хлором:

варіанти відповідей

Хлор пропан

Пропанова кислота

2-хлорпропаналь

3-хлорпропаналь

Запитання 10

Вкажіть твердження, щодо моносахаридів:

варіанти відповідей

Входять до складу жирів

Не гідролізуються

Містять альдегідну або кетогрупу

Містять карбоксильну або гідроксильну групу

Запитання 11

Вкажіть твердження щодо вуглеводів:

варіанти відповідей

Естери трьохатомного спирту гліцерину і вищіх карбонових кислот

Речовини, що за своєю хімічною природою є альдегідами чи кетонами багатоатомних спиртів

Естери високомолекулярних циклічних спиртів і вищих карбонових кислот

Речовини, що належать до класу полігідрокарбонільних сполук