1 липня о 18:00Вебінар: Шкільна дошка – ігрове поле вчителя

Оксигеновмісні сполуки

Додано: 21 травня
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 46 разів
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть функціональну групу спиртів

варіанти відповідей

гідроксильна

карбонільна

карбоксильна

аміногрупа

Запитання 2

Укажіть формулу пропанової кислоти

варіанти відповідей

C2H5COOH

CH3COOH

C17H35COOH

CH3COOCH3

Запитання 3

Під час горіння етанолу утворюються:

варіанти відповідей

H2O2, C

H2O, CO

CO2, H2O

CO, H2

Запитання 4

Глюкоза за будовою молекули є:

варіанти відповідей

карбонова кислота

альдегід

багатоатомний спирт

альдегідоспирт

Запитання 5

Крохмаль - полімер, мономером якого є

варіанти відповідей

фруктоза

глюкоза

мальтоза

амілоза

Запитання 6

Із збільшенням карбонового ланцюга розчинність спиртів:

варіанти відповідей

зростає

спадає

не змінюється

змінюється без закономірностей

Запитання 7

Укажіть нерозчинну карбонову кислоту у воді

варіанти відповідей

пропанова

олеїнова

метанова

етанова

Запитання 8

Розпізнати розчини етанової кислоти та етанолу можна за допомогою:

варіанти відповідей

Аргентум нітрату

фенолфталеїну

Натрій гідрокарбонату

Барій сульфату

Запитання 9

Укажіть якісну реакцію на крохмаль

варіанти відповідей

реакція "срібного дзеркала"

яскраво-синє забарвлення з Cu(OH)2

реакція з спиртовим розчином йоду

реакція "мідного дзеркала"

Запитання 10

За допомогою якого реактиву можна розпізнати етанол, гліцерол, глюкозу

варіанти відповідей

розчин Аргентум нітрату

спиртовий розчин йоду

свіжоосаджений Купрум(ІІ) гідроксид

універсальний індикатор

Запитання 11

Назвати автора теорії будови органічних сполук

варіанти відповідей
Запитання 12

Первинні спирти окиснюються до

варіанти відповідей

кетонів

алкенів

алканів

альдегідів