Орфографія

Додано: 9 травня 2019
Предмет: Українська мова, 9 клас
Тест виконано: 8100 разів
12 запитань
Запитання 1

Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення в групах приголосних, що позначається на письмі

варіанти відповідей

Віс...ник, очис...ний, безвиїз...ний, зап’яс...ний;

Форпос...ний, жаліс...ливий, надкіс...ниця, мес...ник;

Безпристрас...ний, заздріс...ний, ненавис...ний, улес...ливо;

Поїз...ний, доблес...но, компос...ний, безкорис...ливо.

Запитання 2

Позначте рядок, у якому потрібно писати буквосполучення ьо

варіанти відповідей

Заброн...ований, кол...ористий, внахл...ост, кл...ош;

Вит...охкувати, ку...овдити, облиц...ований, мал....ок;

Згор...ований, з...омки, гранул...ований, лікт...овий;

Медал...он, бад...оритися, зарубц...ований, корол...ок

Запитання 3

Позначте рядок , у якому в усіх словах потрібно писати літеру е

варіанти відповідей

Б...нтежити, в...р...тено, Водохр...ще, горл...чка, мар...во;

Меч...носець, сут...ніти, зат...сатися, дуж...чка, закор...нілий;

Л...ментувати, лот...рея, горщ...ковий, кр...нделик, мен...джер;

Кор...н...плоди, вип....щ...ний, долон...чка, м...тричний, конф...денційний.

Запитання 4

Позначте рядок, у якому в усіх словах потрібно ставити апостроф

варіанти відповідей

Верф...яний, вм..ятинка, двох...ярусний, загір...я;

Вольтер...янець, зв...язати, горохв...яний, кам...яниця;

В..юнкий, зм...якнути, легковір...я, мавп...ячий;

З...юрбитися, від...єднати, осв...ячений, кров...янка

Запитання 5

Позначте рядок, у якому у всіх словах потрібно писати м’який знак

варіанти відповідей

Незат...марений, монгол...с...кий, вуз...кий, корін...чик, бад...орий;

Вихованіст..., їдал...ня, кан...йон, вочевид..., дерз...кий;

Вітал...ний, мічурінс...кий, на яблун...ці, відстан...;

Дзен...кнути, згон...щик, нян...читися, безцін..., кул...тура

Запитання 6

Позначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження не відбувається подвоєння

варіанти відповідей

Крос...ворд, буд...изм, іл....юзія, ма..сажер, опере...та;

Кристал...ічний, одіс...ея, мас...ивний, кол...екція, ел...егія;

Ім...обілізація, діаграм...а, кас...ета, конгрес...мен, лоб...і;

Метал...ічний,  мец...о-сопрано, ак...умулятор, телеграм...а.

Запитання 7

Позначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження потрібно писати літеру и

варіанти відповідей

Д...дакт...ка, конс...стенція, опт...мальний, д...верт...смент;

Каст...нг, д...скр...д...тація, конт...нгент, д...спетчер;

Ід...лічний, ц...ркуляційний, артер...альний, д...летанство;

Д...ф...рамби, реч...тат...в, ор...гінал, д...сц....пліна.

Запитання 8

Позначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження потрібно поставити апостроф

варіанти відповідей

Прем...єр, вар...єте, кастан...єти, П...єтрос;

Ад...ютант, п...єдестал, екстер...єр, порт...є;

Кеш...ю, дистриб...ютор, Монтеск...є, диз...юнкція;

Кон...юнктива, марсел...єза, Рів...єра, круп...є. 

Запитання 9

Позначте рядок, у якому у всіх словах потрібно писати префікс пре-

варіанти відповідей

Пр..блудний, пр...велебний, пр...дивний, пр...святий;

Пр...гіркий, пр...жовтий, пр..освященний, пр...новий;

Пр...тихий, пр...жовкати, пр...непорочний, пр...дивний;

Пр...зирливий, пр...глушений, пр...пишний, пр...вірний.

Запитання 10

Позначте рядок, у якому у всіх словах потрібно писати префікс с-

варіанти відповідей

...хопити, ...формувати. ...підтиха, ...кинути;

...питати, ...сунути, ...порожнити, ...творити;

...ховати, ...фотографувати, ...чистити, ...платити;

...казати, ...пізнитися, ...тиснути, ...шити

Запитання 11

Позначте рядок, у якому всі слова пишуться без подвоєних літер

варіанти відповідей

Безголос...я, видан...я, доч...ин, загребел...я, надпліч...я;

Шален..ий, розкуйовджен...ий, індичен...я, дореформен...ий;

Об...ризкати, збіж...я, безпам’ят...я, залізяч...я, вил...яти;

Конюшин...ий, обід...я, ов...а, затиш...я, бов...аніти

Запитання 12

Позначте рядок, у якому спрощення не відбувається в усіх словах

варіанти відповідей

Облас...ний, ненавис...ний, добросовіс...ний, запіз...нитися;

Сер...це, кількіс...ний, наїз...ниця, проїз..ний;

Корис...но, надшвидкіс...ний, сон...це, неякіс...ний;

Кіс...лявий, пес...ливий, хвас...нути, хворос...няк;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест