Органічна хімія

Додано: 15 грудня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 5 разів
12 запитань
Запитання 1

Органічна хімія – це наука, що вивчає…

варіанти відповідей

сполуки вуглецю, їх будову, властивості, методи добування, можливості практичного застосування

найпростіші сполуки вуглецю – його оксиди, карбонатну кислоту та її солі

склад, властивості й перетворення речовин, а також явища, що супроводжують ці перетворення

елементи та їх сполуки

Запитання 2

До складу яких складних речовин входить гліцерин:

варіанти відповідей

вуглеводи

жири

карбонові кислоти

білки

Запитання 3

Серед розчинів крохмалю, целюлози, глюкози і фруктози наявність крохмалю можна визначити:

варіанти відповідей

H2SO4

CuSO4

I2

KMnO4

Запитання 4

Укажіть кінцеві продукти гідролізу жирів:

варіанти відповідей

гліцерин і вищі карбонові кислоти

вуглекислий газ і вода

гліцерин і вода

вищі карбонові кислоти і вуглекислий газ

Запитання 5

Чим відрізняється молекула фруктози від молекули глюкози:

варіанти відповідей

кількістю гідроксильних груп

кетонною групою

карбоксильною групою

кількістю кетонних груп

Запитання 6

Яка реакція є якісною на альдегідну групу:

варіанти відповідей

реакція із спиртом

реакція «срібного дзеркала»

реакція із бромною водою

реакція із хлоридом феруму (ІІІ)

Запитання 7

Серед наведених варіантів знайдіть загальну формулу гомологічного ряду алкенів:

варіанти відповідей

CnH2n-2

CnH2n+2

CnH2n

CnH2n-6

Запитання 8

У результаті гідролізу якого вуглеводу утворюється мальтоза як проміжний продукт:

варіанти відповідей

сахарози

целюлози

клітковини

крохмалю

Запитання 9

Як ще називають ароматичні вуглеводні:

варіанти відповідей

етери

алкани

арени

кстери

Запитання 10

Амінокислоти добувають гідролізом:

варіанти відповідей

білків

кислот

жирів

вуглеводів

Запитання 11

Яким способом можна добути карбонові кислоти:

варіанти відповідей

окисленням альдегідів

горінням вуглеводів

гідрогенізацією

піролізом жирів

Запитання 12

Серед наведених нижче варіантів знайдіть формулу гексану:

варіанти відповідей

C5H12

C6H14

C6H16

 C7H18

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест