Тести 10

Додано: 16 грудня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 117 разів
86 запитань
Запитання 1

Серед наведених сполук укажіть формулу бутанолу:


варіанти відповідей

C4H8OH,

C4H9OH    

C3H7OH

C4H7OH.

Запитання 2

Які речовини утворюються  при  горінні спиртів:


варіанти відповідей

CO2 , O2  

H2O, C

CO2,  H2O 

CO2, H2.

Запитання 3

Вкажіть суму всіх коефіцієнтів у реакції горіння пентанолу:


варіанти відповідей

39

19

29

18 

36

Запитання 4

. Відносна густина парів одноатомного спирту за повітрям становить 1.586. Виведіть  молекулярну формулу спирту  . Укажіть загальну кількість атомів у молекулі

         

варіанти відповідей

18 

 6

9

12

14

Запитання 5

До багатоатомних спиртів належить:

варіанти відповідей

бутанол   

октанол  

пропантріол  

гептанол

Запитання 6

Вкажіть реагент, за допомогою якого можна розрізнити розчини етанолу та фенолу

варіанти відповідей

розчин ферум (ІІІ) хлориду     

натрій      

хлоридна кислота    

купрум (ІІ) гідроксид

Запитання 7

  Укажіть назву органічної сполуки, яка належить до трьохатомних спиртів: 

варіанти відповідей

метанол

етиленгліколь 

гліцерол

етанол

Запитання 8

Дією яких реагентів можна відрізнити багатоатомні спирти від одноатомних?

варіанти відповідей

Na                            

NaOH

          

HCI                 

Cu(OH)2 

Запитання 9

 Укажіть формулу фенолу. 

варіанти відповідей

C6H5CH3   

C6H5OH

C6H5NH2 

C6H5CI 

Запитання 10

Феноли відрізняються від одноатомних насичених спиртів здатністю:

варіанти відповідей

реагувати з активними металами 

реагувати з лугами 

реагувати в галогеноводнями 

утворювати естери 

Запитання 11

 Укажіть речовину, яка утворюється при бромуванні фенолу надлишковим брому. 

варіанти відповідей

2-бромфенол 

2, 3-дибромфенол 

2, 4-дибромфенол 

2, 4, 6-трибромфенол

Запитання 12

У рівнянні реакції повного нітрування фенолу сума коефіцієнтів дорівнює:

варіанти відповідей

4

5

7

8

Запитання 13

Укажіть формулу газоподібного продукту реакції фенолу з натрієм:

варіанти відповідей

H2

CO2

O2

C2H2

Запитання 14

Фенол активно взаємодіє з:

варіанти відповідей

лугами

бромом

лужними металами

золотом

Запитання 15

CH2 – CH – CH2 + 6Na → CH2 – CH – CH2 + 3H2↑ 

  ׀         ׀         ׀                       ׀        ׀        ׀

   OH    OH    OH                  ONa  ONa ONa -----це

варіанти відповідей

якісна реакція на багатоатомні спирти

реакція взаємодії спиртів з активними металами

реакція взаємодії з гідрогенгалогенідами

Запитання 16

С2 Н – СН - СН2

│        │    │      

ОН     ОН  ОН . Дайте назву сполуці


варіанти відповідей

пропан - 1.2, 3 - триол

гліцерол

етанолят

етаналь

Запитання 17

2С2Н5ОН + 2Na→ 2С2Н5ОNa + Н2. дайте назву утвореній сполуці


варіанти відповідей

етаналь

гліцерол

пропан - 1,2,3 - триол

натрій етанолят

Запитання 18

За положенням гідроксильної групи спирти поділяються на :

варіанти відповідей

первинні, вторинні, третинні

одноатомні, багатоатомні

насичені, ненасичені, ароматичні

Запитання 19

Для спиртів характерна функціональна група-

варіанти відповідей

альдегідна

гідроксильна

карбоксильна

Запитання 20

Загальна формула насичених одноатомних спиртів

варіанти відповідей

CnH2n-1OH

CnH2n+1OH

CnH2n+2OH

Запитання 21

За кількістю гідроксильних груп спирти поділять на

варіанти відповідей

насичені

одноатомні

багатоатомні

ароматичні

Запитання 22

За будовою карбонового ланцюжка, спирти поділяють на

варіанти відповідей

одноатомні

насичені

ароматичні

багатоатомні

ненасичені

Запитання 23

Між окремими молекулами спиртів існує зв'язок, який впливає на агрегатний стан та фізичні властивості

варіанти відповідей

ковалентний

йонний

водневий

металевий

Запитання 24

Вкажіть суфікс, за допомогою якого утворюється назва спирту:

варіанти відповідей

-он

-ал

-ол

-ан

-аль

Запитання 25

Представником насичених одноатамних спиртів є:

варіанти відповідей

C6H6O

C6H14O

C6H12O

C6H10O

Запитання 26

Вкажіть формулу пентанолу

варіанти відповідей

C5H11OH

C5H9OH

C5H7OH

Запитання 27

Який із спиртів відноситься до одноатомних насичених

варіанти відповідей

гліцерол

метанол

етандиол

етанол

Запитання 28

Масова частка оксигену насиченого одноатамного спирту 26,67%. Встановіть формулу

варіанти відповідей

C5H12O

C3H8O

C2H6O

CH4O

Запитання 29

Классифікуй спирт: СН3 - СН2 - СН2-ОН


варіанти відповідей

 одноатомний, третичний спирт

 одноатомний, вторинний спирт

 трехатомний, первинний спирт

одноатомний, первичнний спирт

Запитання 30

Якісна реакція на фенол є реакция з:

 

варіанти відповідей

 NaOH

 Na

 O2

 FeCl3

Запитання 31

Фенол, як и пропанол, взаімодієе з:


варіанти відповідей

Na

 Br2

HCl

NaOH

Запитання 32

Укажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції С6Н5ОН + К → С6Н5ОК + Н2:

варіанти відповідей

4

5

6

7

Запитання 33

Укажіть назву органічної речовини, яка утвориться в результаті реакції бромування фенолу:

варіанти відповідей

3,5,6-трибромфенол

2,6-дибромфенол

бромфенол

2,4,6- трибромфенол

Запитання 34

Укажіть суму коефіцієнтів продуктів реакції горіння гліцеролу:

варіанти відповідей

23

7

9

14

Запитання 35

Укажіть фізичні властивості насичених одноатомних спиртів:

варіанти відповідей

газоподібні

розчиняються у воді

не розчиняються у воді

мають високі температури кипіння

нижчі спирти - рідини

вищі спирти - рідини

Запитання 36

Укажіть речовини, з якими може реагувати фенол:

варіанти відповідей

Na

NaOH

HCl

NaCl

CuO

Br2

Запитання 37

Укажіть типи реакцій, які характерні для фенолу:

варіанти відповідей

нітрування

полімеризація

гідрування

гідратація

повне окиснення

заміщення

Запитання 38

Укажіть продукти реакції, схема якої CH2Br - CH2Br + 2KOH --→ ? + ?:

варіанти відповідей

C2H5Br

C2H5OK

CH2OH - CH2OH

CH3 - CH2 - OH

KBr

HBr

Запитання 39

Відносна густина парів одноатомного насиченого спирту за повітрям 1,586. Визначте молекулярну формулу цього спирта та назвіть його.

варіанти відповідей

метанол, СН3ОН;

пропанол, С3Н7ОН;

етанол, С2Н5ОН;

бутанол, С4Н9ОН;

Запитання 40

Вкажіть речовину, з якою взаємодіє фенол:

варіанти відповідей

NaOH;

H2O;

Cu;

ZnCl2;

Запитання 41

Етанол взаємодіє з:

варіанти відповідей

бромною водою;

бромоводнем;

калій гідроксидом;

натрій хлоридом;

Запитання 42

Вкажіть метал, який не заміщує атом Гідрогену в гідроксильній групі етанолу:

варіанти відповідей

K;

Na;

Ag;

Ca;

Запитання 43

Реакції між спиртами та галогеноводнями належать до реакцій:

варіанти відповідей

термічного розщеплення;

обміну;

заміщення;

радикального галогенування;

Запитання 44

Назва радикалу фенолу:

варіанти відповідей

феніл-радикал;

метил-радикал;

етил-радикал;

пропіл-радикал;

Запитання 45

Яку речовину використовують для виявлення багатоатомних спиртів:

варіанти відповідей

CuSO4;

CuO;

Cu(OH)2;

CuCl2;

Запитання 46

Під час реакції взаємодії фенолу з бромною водою утворюється органічна речовина, яка називається:

варіанти відповідей

2-бромфенол;

2,4,6-трибромфенол;

бромфенол;

1,4-дибромфенол;

Запитання 47

Вкажіть метал, який заміщує атом Гідрогену в гідроксильній групі етанолу:

варіанти відповідей

Аg;

Ca;

Zn;

Cu;

Запитання 48

При взаємодії фенолу з металічним Калієм, що утворюється в продуктах реакції?

варіанти відповідей

алкоголят Калію

етанолят Калію

фенолят Натрію

фенолят Калію

Запитання 49

Як фенол розчиняється у воді?

варіанти відповідей

добре розчинний

погано розчинний

нерозчинний

Запитання 50

Де застосовую феноли?

варіанти відповідей

виговлення косметичних засобів

в фармацевтичній промисловості

в харчовій промисловості

в металургійній промисловості

Запитання 51

ПРАВИЛЬНЕ твердження щодо фенолу наведено в рядку:


варіанти відповідей

...належить до ненасичених одноатомних спиртів

...взаємодіє з розчином натрій гідрогенкарбонату NaHCO3

 ...вступає в реакції заміщення за бензеновим кільцем

 ...у промисловості добувають відновленням (гідруванням) нітробензену C6H5NO2

Запитання 52

Визначте суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції фенолу з натрієм

варіанти відповідей

5

3

7

6

Запитання 53

Позначте сполуки, з якими взаємодіє фенол.

варіанти відповідей

Купрум(II) гідроксид

Натрій гідроксид

Бром

Бензен

Запитання 54

За допомогою якого реактиву можна виявити феноли?

варіанти відповідей

CuSO4

FeCl3

ZnCl2

KOH

Запитання 55

Обрати з даного переліку способи добування фенолів

варіанти відповідей

з кам'яновугільної смоли

пропускаючи синтез-газ над каталізатором ZnCl2

з С2Н4

з хлорбензену

Запитання 56

Яка реакція не є характерною для фенолів?

варіанти відповідей

гідрогалогенування

взаємодія з металами

естерифікації

галогенування

Запитання 57

При взаємодії якісного реактиву FeCl3 з фенолам, розчин набує...

варіанти відповідей

фіолетового кольору

червоного кольору

жовтого кольору

блакитного кольору

Запитання 58

Вкажіть функціональну групу спиртів:

варіанти відповідей

-ОН

-СНО

-СООН

-NO2

Запитання 59

Гліцерол належить до

варіанти відповідей

фенолів

насичених одноатомних спиртів

багатоатомних спиртів

ненасичених спиртів

Запитання 60

Вкажіть спирт, що має найнижчу молярну масу

варіанти відповідей

 бутанол

етанол

метанол

гексанол

Запитання 61

Вкажіть спирт, що має найвищу температуру кипіння:

варіанти відповідей

метанол

бутанол

гексанол

етанол

Запитання 62

Розчин гліцеролу можна відрізнити від розчину етанолу за допомогою

варіанти відповідей

бромної води

ферум(ІІІ) хлориду

купрум(ІІ) гідроксиду

купрум оксиду

Запитання 63

Розчин фенолу можна відрізнити від розчину етанолу за допомогою

варіанти відповідей

купрум(ІІ) гідроксиду

калій перманганату

купрум оксиду

ферум(ІІІ) хлориду

Запитання 64

Обчисліть об’єм водню, що виділиться при взаємодії надлишку метанолу з калієм масою 15,6 г.

варіанти відповідей

2,24 л

4,48 л

8,96 л

11,2

Запитання 65

Укажіть речовину Х в схемі перетворень:

С3Н8 → С3Н6 → Х → С2Н5СНО

варіанти відповідей

 С2Н5СОOH

С3Н7Cl

 С2Н5OH

 С3Н7OH

Запитання 66

Укажіть речовину Х в схемі перетворень:

С2Н6 → С2Н5Сl → Х → СН3СНО

варіанти відповідей

CH3-OH

CH3-CH2-OH

CH2=CH2

CH3-COOH

Запитання 67

Позначте реакції, характерні для одноатомних спиртів.

варіанти відповідей

Дегідратація

Реакція обміну з галогеноводнями

Дегідрування

Взаємодія з лугами

Запитання 68

Позначте сполуки, з якими взаємодіють багатоатомні спирти.

варіанти відповідей

Ферум(III) хлорид

Купрум оксид

Купрум(II) гідроксид

Натрій

Запитання 69

Позначте сполуки, з якими взаємодіє фенол.

варіанти відповідей

Натрій гідроксид

Купрум(II) гідроксид

Бром

Бензен

Запитання 70

Феноли - це клас органічних сполук, у яких одна або декілька гідроксильних груп (-ОН) сполучені безпосередньо з бензеновим ядром. Серед наведних структурних формул визначте формули сполук, що належать до фенолів:

варіанти відповідей
Запитання 71

Молекули фенол містять бензенове ядро (як арени) та гідроксильну групу (як спирти). Виберіть твердження, що характеризують хімічні властивості фенолу.

варіанти відповідей

...активно взаємодіє з лужними металами

...так само як одноатомні спирти не взаємодіє із лугами

...на відміну від бензену C6H6 легко взаємодіє із бромною водою Br2

...піддається нітруванню дією нітратної кислоти HNO3

Запитання 72

Якісною реакцією на фенол є взаємодія іх бромною водою Br2 за звичайних умов, що супроводжується утворенням нерозчинного білого осаду. Вкажіть назву речовини, яка при цьому утворюється.

варіанти відповідей

...2-бромофенол

...3,5-дибромофенол

...бромобензен

...2,4,6-трибромофенол

Запитання 73

Бензен С6Н6 взаємодіє з бромом Br2 за досить жорстких умов. Але якщо в молекулі бензену замістити атом Гідрогену на групу -ОН, то реакційна здатність бензенового ядра суттєво зростає: фенол бромується за звичайних умов навіть розчином брому (так званою бромною водою). Ця хімічна властивість фенолу характеризує...

варіанти відповідей

...влпив бензенового ядра на полярність зв'язку О-Н у гідроксильній групі

...вплив гідроксильної групи -ОН на бензенове ядро

...зростання хімічної активності брому Br2 у водному розчині

...залежність швидкості реакції заміщення від кількості атомів Гідрогену в бензеновому ядрі

Запитання 74

ПРАВИЛЬНЕ твердження щодо фенолу наведено в рядку:

варіанти відповідей

...належить до ненасичених одноатомних спиртів

...взаємодіє з розчином натрій гідрогенкарбонату NaHCO3

...вступає в реакції заміщення за бензеновим кільцем

...у промисловості добувають відновленням (гідруванням) нітробензену C6H5NO2

Запитання 75

Визначте та вкажіть масу (г) натрій феноляту C6H5ONa, який можна одержати в результаті взаємодії фенолу масою 9,4 г із натрій гідроксидом.

варіанти відповідей

11,6

23,2

46,4

16,1

Запитання 76

Обчисліть об’єм водню, що виділиться при взаємодії надлишку метанолу з калієм масою 15,6 г.

варіанти відповідей

2,24 л

8,96 л

4,48 л

11,2

Запитання 77

Розчин фенолу можна відрізнити від розчину етанолу за допомогою

варіанти відповідей

купрум (ІІ) гідроксиду

хлору

ферум (ІІІ) хлориду

калій перманганату

Запитання 78

Розчин гліцеролу можна відрізнити від розчину етанолу за допомогою

варіанти відповідей

брому


ферум (ІІІ) хлориду

хлору

купрум (ІІ) гідроксиду

Запитання 79

Полярність спиртів зумовлена

варіанти відповідей

електронегативністю атому Гідрогену 

електронегативністю атому Оксигена

наявністю вуглеводневого радикала

Запитання 80

Алканоли мають більш високу температуру кипіння, ніж вуглеводні, внаслідок

варіанти відповідей

наявністі рухомого атому Гідрогену

збільшення молекулярної маси

утворення водневих зв'язків

Запитання 81

Якісна реакція на фенол

варіанти відповідей

взаємодія з феррум (III) хлоридом

взаємодія з лугом

взаємодія з купрум (II) гідроксидом

Запитання 82

Якісна реакція на гліцерол

варіанти відповідей

взаємодія з бромною водою

окиснення купрум (II) оксидом

взаємодія з купрум (II) гідроксидом

Запитання 83

Якісна реакція на алкоголі ( етанол)

варіанти відповідей

взаємодія з бромною водою

взаємодія з купрум (II) гідроксидом

окиснення купрум (II) оксидом

Запитання 84

Характерні хімічні реакції спиртів (алканолів)

варіанти відповідей

приєднання

заміщення

окиснення

дегідратаціі

Запитання 85

Визначте суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції фенолу з натрієм

варіанти відповідей

5

7

3

6

Запитання 86

Етиленгліколь належить до

варіанти відповідей

А) двоатомних спиртів   

Б) фенолів   

В) одноатомних спиртів     

Г) трьохатомних спиртів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест