1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Організація виробництва і планування діяльності підприємства

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 7 разів
12 запитань
Запитання 1

Основними перевагами планування в умовах ринку порівняно з директивним плануванням є:

варіанти відповідей

самостійне здійснення всього комплексу планової роботи

доведення "зверху" основних показників діяльності

самрстійність вибору розмірів матеріального стимулювання

ризик у підприємницькій діяльності

Запитання 2

Планування - це

варіанти відповідей

порівняння основних показників його розвитку у звітному і базовому періодах

розрахунок майбутньої величини прибутків

процес визначення цілей підприємства, а токож засобів і шляхів їх досягнення

аналіз перспектив розвитку підприємства в порівнянні з іншими підприємствами цієї ж галузі

Запитання 3

Вихідною інформацією для розробки бізнес-плану є:

варіанти відповідей

інформація про кількість підприємств, що виготовляють аналогічну продукцію

інформація про ринковий попит на товар

інформація про ціни на аналогічні товари за кордоном

Запитання 4

Планування на період від 1 до 5 років - це

варіанти відповідей

короткострокове планування

середньострокове планування

довгострокове планування

стратегічне планування

Запитання 5

Основне завдання оперативно-календарного планування - це

варіанти відповідей

визначення довгострокової стратегії підприємства

визначення обсягів і структури продуктово-асортиментної програми підприємства та ресурсів, необхідних для виробництва і реалізації продукції

визначення попиту на продукцію та планування її збуту

конкретизація показників сукупних фінансово-економічних результатів діяльності підприємства

Запитання 6

Бізнес-план дає змогу розв`язати такі завдання:

варіанти відповідей

обгрунтування економічної доцільності напрямків розвитку підприємства

розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності підприємства

визначення джерел фінансування обраної стратегії

підбір працівників, спроможних реалізовувати даний план

усі відповіді правильні

Запитання 7

До методів прогнозування відносять:

варіанти відповідей

методи моделювання, економічний метод, статистичний, експертних оцінок, екстраполяції, ергонометричний метод, метод пошуку

метод кореляційних і регресійних моделей, статистичний, експертизні методи, метод корегування

метод екстраполяції, метод функцій, метод кореляційних і регресійних моделей, експертних оцінок, мозкової атаки, оптимізації

статистичний метод, метод експертних оцінок, метод оргонометричний, метод оптимізації

Запитання 8

До принципів прогнозування розвитку підприємств відносять:

варіанти відповідей

регресивність, альтернативність, гнучкість, цілеспрямованість

оптимальність, гнучкість, адекватність, нормативність, послідовність, альтернативність,

системність, економічність, цілісність, взаємонаправленість, збалансованість, наукова обгрунтованість

системність, наукова обгрунтованість, цілеспрямованість, альтернативність

Запитання 9

До методів планування відносять:

варіанти відповідей

балансовий, нормативний, програмно-цільовий, за техніко-економічними факторами

нормативний, науковий, органолептичний, економічний

стратегічний, оперативний, нормативний, балансовий

оперативний, програмно-цільовий, техніко-економічний, нормативний

Запитання 10

Бізнес-план - це

варіанти відповідей

документ, в якому викладено суть, напрями і способи реалізації підриємницької ідеї

документ, в якому викладені напрями щодо одержання прибутку

документ, в якому викладені заходи щодо реалізації продукції

документ, в якому викладена оцінка діяльності підприємства

Запитання 11

Головна мета бізнес-плану - це:

варіанти відповідей

випуск запланованого обсягу продукції

розширення підпиємницької діяльності

одержання інвестицій

одержання прибутку

Запитання 12

Що з перерахованого є основним розділом бізнес-плану:

варіанти відповідей

план дій і організаційні заходи

цілі і завдання підприємницької операції, її ефективність

узагальнене резюме, основні параметри і показники бізнес-плану

план розвитку науки і техніки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест