Тема 2. Загальна характеристика стратегії та система стратегій підприємства

Додано: 1 травня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
19 запитань
Запитання 1

Коли і ким було вперше використано термін «стратегія» щодо керівництва підприємством

варіанти відповідей

Сун-Цу

Суц-ну

Альфред Чандлер

Чендлар Альбертович

Запитання 2

Стратегія підприємства – це

варіанти відповідей

програма діяльності, яка передбачай виходу підприємства з фінансової кризи та зебезпечення сталого розвитку

узагальнена програма діяльності, спрямована на досягнення підприємством бажаної мети завдяки ефективному розподілу, координації та використанню ресурсів.

програма діяльності підприємства, що забезпечує координацію транформаційних звязків та конкурентоспроможність підприємства

Запитання 3

Що із нижче наведеного належить до фінансової інформації про фінансово-господарську діяльність: 

варіанти відповідей

закони та нормативні акти, обов´язкові до виконання

положення рекомендаційного характеру

відомості з бухгалтерської та статистичної звітності

інформація про діяльність фінансових ринків інших країн д. відомості про послуги фінансових посередників

усі відповіді вірні

Запитання 4

Завдання стратегічного управління

варіанти відповідей

визначити сферу діяльності та сформулювати стратегічні установки

установити стратегічні цілі і завдання для їхнього досягнення

проводити досліди та експеременти

оцінювати результати і змінювати стратегічний план і/або методи його реалізації в разі необхідності

визначити сферу діяльності підприємства та призначити керівників

Запитання 5

Принцип стратегії підприємства прозорість повинен містити

варіанти відповідей

параметри пошуку для підприємства нових партнерів через системи прозорих закупівель

стратегія повинна мати чіткий і зрозумілий виклад, містити механізми доведення її положень, логіки і цільових орієнтирів до виконавців

послідосність та прозорість викладу інформації до зовнішніх користувачів

елементи поетапного, послідовного та безперебійного виконання наведеної стратегії

Запитання 6

 Ознака якості інформації «значимість» передбачає: а. і б. в. г.

варіанти відповідей

можливість порівняльної оцінки в часі

усі відповіді правильні

відповідність сформованої інформації в її потребі за період її використання

можливість її використання для оперативних управлінських рішень

Запитання 7

Яким принципам повинна відповідати стратегія підприємства

варіанти відповідей

легітивність

відповідальність

прозорість

адеквантість

безпосередність

обгрунтованість

логічність

підконтрольність

Запитання 8

У чому суть філософської концепцій стратегії

варіанти відповідей

не дає зупинятися на досягнутому, а орієнтує на постійний розвиток та дозволяє усвідомити майбутнє;

процескреативного мислення, які потребують спеціальної підготовки, навичок і процедур

процес управління людським капіталом

відтворювана цінність, що дає змогу досягти найкращих результатів активізацією діяльності всього персоналу

Запитання 9

В чому сутність оранізаційно-управлінської концепцій стратегії

варіанти відповідей

пов’язана з конкурентними діями, заходами та методами здійснення стратегічної діяльності на підприємстві

передбачає дії та методи керування організацією

узагальнена та узгоджена стратегія дії взаємодії двох сегментів дослідження

Запитання 10

Які саме види стратегій розробляють у диверсифікованих компаніях?

варіанти відповідей

операційні

функціональні

маркетингові

ділову

корпоративну

Запитання 11

Основними компонентами планування і реалізації стратегії підприємства 

варіанти відповідей

правила

ідеологія

тактика

політика

методика

процедура

Запитання 12

корпоративна стратегія - це

варіанти відповідей

порядок дій, принципів та методів за допомогою який реалізується мета підприємства

загальний план керівництва підприємства, який визначає напрям діяльності всіх структурних підрозділів

загальний план фінансової діяльності підприємства

Запитання 13

Стратегічний набір — це


варіанти відповідей

система показників, що їх розробляє підприємство на певний відрізок часу, яка відображає функціонування та розвитку підприємства, а також рівень його претендування на місце й роль у зовнішньому середовищі.

система ідей підприємства відображає специфіку функціонування та розвитку підприємства, а також рівень його претендування на місце й роль у зовнішньому середовищі.

система стратегій різного типу, що їх розробляє підприємство на певний відрізок часу, яка відображає специфіку функціонування та розвитку підприємства, а також рівень його претендування на місце й роль у зовнішньому середовищі.

Запитання 14

Нижче наведено........ МсDonald's:

1.стратегія зростання

2. стратегія франчизингу

3. стратегія будівництва та розміщення ресторанів

4.асортиментна стратегія

5.виробнича стратегія

6.стратегія просування товарів

7.соціальна стратегія

8. стратегія відбору персоналу

варіанти відповідей

стретегічна прогалина

стратегічна пропозиція

стратегічний набір

стратегічні можливості

Запитання 15

Світова компанія "Кока-Кола" у 1996 році вийшовши на український ринок відкрила у Львові тільки 1 завод по виробництву своєї продукції до 2000року кількість таких заводів досягла до 6 по цілій Україні. Яку стратегію розвитку обрала компанія "Кока-кола"

варіанти відповідей

стратегія стабілізації

стратегія скорочення

стратегія зростання

Запитання 16

Які базові види корпоративних стратегій виділяють?

варіанти відповідей

стратегія зростання, стабільності, скорочення

стратегія диверсифікації, операційна та функціональна

стратегія функціональна, виробництва та НТП

Запитання 17

 побудова нового чавуноплавильного агрегату на Єнакіївському металургійному заводі або реконструкція цеха на Авдієвському коксохімічному заводі це приклад якого виду стратегії?

варіанти відповідей

переферичної

функціональної

паралельної

операційної

Запитання 18

пауза, обережний розвиток, прибутковість без змін це ознаки якої стратегії?

варіанти відповідей

зростання

скорочення

стабільності

Запитання 19

 Оберіть вірні твердження:

варіанти відповідей

фінансова інформація є результатом праці менеджерів

фінансова інформація частково є результатом праці менеджментів

управлінський персонал відноситься до споживачів фінансової інформації

у користування фінансової інформації зацікавлені лише зовнішні користувачі 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест