Основи МКТ. Газові закони.

Контрольна робота.

Вам знадобиться калькулятор і ПСХЕ.

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 20 разів
10 запитань
Запитання 1

Який із наведених фактів є найбільш наочним дослідним підтвердженням руху молекул?

варіанти відповідей

Існування твердих тіл

Броунівський рух

Виникнення сили пружності при деформації тіла

Запитання 2

Який порядок величини має діаметр атома?

варіанти відповідей

10-15 м

10-10 м

10-3 м

10-5 м

Запитання 3

Маса молекули газу, який входить до складу повітря, становить 4,48⋅10-26 кг. Який це газ? (1а.о.м.=1,6⋅10-27 кг)

варіанти відповідей

Азот (N2)

Кисень (O2)

Водень (H2)

Гелій (He)

Запитання 4

Який тиск чинить газ за температури 270С у посудині місткістю 10л, якщо він складається з 5⋅1022 молекул? (T=t+273, 1л=0,001м3, k=1,38⋅10-23Дж/К)

варіанти відповідей

20700 Па

4140 Па

100000 Па

1863 Па

Запитання 5

Для даної маси ідеального газу при сталій температурі добуток тиску газу на його об*єм є величиною сталою. Це?

варіанти відповідей

Закон Гей-Люссака.

Закон Шарля.

Закон Бойля-Маріотта.

Закон Авогадро.

Запитання 6

Яка кількість речовини міститься в газі, якщо за температури 250К і під тиском 300кПа його об*єм дорівнює 0,05м3? (R=8,31Дж/(моль⋅К))

варіанти відповідей

0,14 моль.

140 моль.

0,007 моль.

7,22 моль.

Запитання 7

Графік якого ізопроцесу зображено на рисунку?

варіанти відповідей

Ізотермічний.

Ізобарний.

Ізохорний.

Адіабатний.

Запитання 8

До якої температури потрібно ізохорно нагріти газ, що має температуру 00С, щоб його тиск збільшився в 5 разів? (T=t+273)

варіанти відповідей

1365К

54,6К

278К

268К

Запитання 9

На рисунку зображено замкнений цикл. Якому ізопроцесу відповідає ділянка 2-3?

варіанти відповідей

Ізохорний.

Ізотермічний.

Ізобарний.

Запитання 10

У воді на глибині 1м є бульбашка повітря. На якій глибині ця бульбашка матиме в три рази менший об*єм? (Густина води ρ=1000кг/м3, g=10 м/с2, атмосферний тиск p0=100000Па)

варіанти відповідей

18м.

13м.

23м.

30м.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест