13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

основні класи сполук

Додано: 10 травня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 3 рази
12 запитань
Запитання 1

Згадаємо, що таке основи?

варіанти відповідей

 бінарні сполуки будь-якого хімічного елемента з Оксигеном.

складні речовини, що складаються з металічного елемента та гідроксильної групи -ОН.

 це складні сполуки, що складаються з атомів Гідрогену та кислотного залишка.

це складні сполуки, що складаються з атомів металічного елемента та кислотного залишка.

Запитання 2

Згадаємо, що таке кислоти?

варіанти відповідей

бінарні сполуки будь-якого хімічного елемента з Оксигеном.

складні речовини, що складаються з металічного елемента та гідроксильної групи -ОН.

це складні сполуки, що складаються з атомів Гідрогену та кислотного залишка.

це складні сполуки, що складаються з атомів металічного елемента та кислотного залишка.

Запитання 3

Згадаємо, що таке солі?

варіанти відповідей

бінарні сполуки будь-якого хімічного елемента з Оксигеном.

складні речовини, що складаються з металічного елемента та гідроксильної групи -ОН.

це складні сполуки, що складаються з атомів Гідрогену та кислотного залишка.

це складні сполуки, що складаються з атомів металічного елемента та кислотного залишка.

Запитання 4

Між класами неорганічних сполук існують зв'язки, які називають...

варіанти відповідей

Генетичні

Органічні

Неорганічні

Експериментальні

Запитання 5

Кількість речовини можна обчислити за формулою...

варіанти відповідей

n=m/M

m=n⋅M

n=N/NA

N=n⋅NA

Запитання 6

Молярний об'єм це...

варіанти відповідей

1 моль

22,4 л/моль

Об'єм 1 моля

6,02⋅1023 1/моль

Запитання 7

1. Укажіть формулу оксиду, який реагує з водою з утворенням лугу

варіанти відповідей

BaO     

ZnO       

CuO

FeO

Запитання 8

7. Укажіть формулу речовини, із якою реагує алюміній, якщо внаслідок цього утворюється алюміній сульфат.


варіанти відповідей

S

 H2SO3  

H2SO4 (розб.) 

H2S (газ)

Запитання 9

8. Укажіть продукти термічного розкладання ферум(ІІІ) гідроксиду


варіанти відповідей

FeO і H2O

FeO і H2 

Fe2O3 і H2

Fe2O3 і H2O

Запитання 10

Укажіть метал, що здатний витискувати водень із кислот

варіанти відповідей

срібло

мідь

залізо

ртуть

Запитання 11

Укажіть правильне твердження щодо солей

                                                                                              

варіанти відповідей

усі солі кислі на смак 

 усі солі містять Гідроген   

 у розчинах солей фенолфталеїн набуває малинового забарвлення  

солі містять атоми металічних елементів

Запитання 12

Позначте ряд, що утворений лише з формул кислотних оксидів

варіанти відповідей

SO2, CO2,  SiO2

NO, NО2, Ag2O

BeO, MgO, K2O

Na2O, К2О, СаО

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест