Паралельність прямої і площини. Паралельність площин.

Додано: 14 листопада 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 146 разів
22 запитання
Запитання 1

Як можуть бути розташовані у просторі пряма і площина?

варіанти відповідей

Не перетинатися

Перетинатися

Пряма належить площині

Бути мимобіжними

Запитання 2

Якщо пряма і площина не мають спільних точок, вони називаються...

варіанти відповідей

перепендикулярними

паралельними

мимобіжними

Запитання 3

Яке з тверджень є ознакою паралельності прямої і площини?

варіанти відповідей

Якщо пряма і площина не перетинаються, то вони паралельні

Якщо пряма не має спільних точок з площиною, то вони паралельні

Якщо пряма паралельна якій-небудь прямій площини, то вона паралельна і самій площині

Запитання 4

Чи правильно, що якщо пряма паралельна площині, то вона паралельна будь-якій прямій, що лежить у цій площині?

варіанти відповідей

так

ні

важко відповісти

Запитання 5

Прямі перетину двох площин α і β третьою площиною γ паралельні. Тоді площини α і β …

варіанти відповідей

Паралельні 

Перетинаються 

Паралельні або перетинаються

Запитання 6

Скільки площин, паралельних даній площині, можна провести через пряму, що паралельна даній площині?

варіанти відповідей

Безліч 

Одну

Жодної

Запитання 7

Через точку поза площиною можна провести …

варіанти відповідей

Безліч площин, паралельних даній

Одну площину, паралельну даній

Лише одну пряму, паралельну даній площині

Запитання 8

Якщо дві прямі, що лежать в одній площині, паралельні двом прямим другої площини, то ці площини …

варіанти відповідей

Паралельні 

Паралельні або перетинаються

Перетинаються

Запитання 9

Дві сторони трикутника паралельні деякій площині. Тоді третя сторона трикутника ...

варіанти відповідей

Перетинає площину

Паралельна площині

Лежить в площині

Запитання 10

 Пряма а паралельна площині α. Скільки площин, паралельних площині α, можна провести через пряму а?


варіанти відповідей

одну

дві

жодної

безліч

Запитання 11

 Точка М не належить жодній із паралельних площин α і β. Скільки всього існує площин, які проходять через точку М і паралельні площинам α і β?


варіанти відповідей

Одна

дві

жодної

безліч

Запитання 12

Площини α і β паралельні. Пряма а перетинає площину α. Як розташована пряма а відносно площини β?


варіанти відповідей

Паралельна площині

лежить у площині

перетинає площину

визначити неможливо

Запитання 13

Якщо лінії перетину площин α і β третьою площиною γ паралельні, то площини α і β...

варіанти відповідей

паралельні або перетинаються

паралельні

перетинаються

паралельні або збігаються

Запитання 14

У кубі ABCDA1B1C1D1 проведено два перерізи АВ1С і ADС1 .Площини ціх перерізів...

варіанти відповідей

паралельні

збігаються

перетинаються

Запитання 15

Основа ВС трапеції АВСД паралельна площині α. Основа АД...

варіанти відповідей

паралельна площині α

належить площині α

перетинає площину α

паралельна площині α або належить площині α

Запитання 16

Діагональ і сторона трапеції паралельні площині α. Тоді площина α і площина, в якій лежить трапеція …

варіанти відповідей

перетинаються

збігаються

паралельні

Запитання 17

 У просторі дано дві мимобіжних прямих а і в і точку А, що не належить їм. Скільки існує площин, які проходять через точку А і паралельні прямим а і в? 

варіанти відповідей

одна

дві

жодної

безліч

Запитання 18

Дві паралельні площини α і β перетинають сторони ВА кута АВС в точках D і D1, а сторону ВС – відповідно в точках Е і Е1. Знайдіть довжину відрізка DE, якщо BD=12 см,  BD1=18 см, D1Е1=54 см.

варіанти відповідей

32

16

24

36

Запитання 19

Дано куб АВСДА1В1С1Д1.Укажіть площину, паралельну прямій С1Д1.

варіанти відповідей

АДА1

АСА1

ВСВ1

АВА1

Запитання 20

Дано куб АВСДА1В1С1Д1.Укажіть пряму,що утворює з прямою СС1 пару мимобіжних прямих.

варіанти відповідей

ВВ1

ВС

АД

ДД1

Запитання 21

Точка К не лежить у площині паралелограма АВСД. Скільки всього різних площин, паралельних прямим АВ і КС , можна провести через точку К?

варіанти відповідей

Одну.

Дві.

Жодної.

Безліч.

Запитання 22

Через кінці вдрізка АВ і його середину С проведено пралельні прямі, що перетинають площину α в точках А1, В1 і С1 відповідно. Відрізок АВ не перетинає площину α. Знайдіть довжину вдрізка ВВ1, якщо АА1=10 см, СС1 = 3 ВВ1.

варіанти відповідей

2 см

6 см

5 см

9 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест