Паралельність прямої та площини. Ознака паралельності прямої та площини.

Додано: 17 жовтня 2023
Предмет: Геометрія, 10 клас
14 запитань
Запитання 1

Укажіть прямі, які паралельні площині ( А₁В₁ С₁ )

 

 

  

  

варіанти відповідей

АВ

 АА₁

А₁В₁

ВС

Запитання 2

Якщо паралелограм АВСD і трапеція ABD₁C₁

 (АВ – основа) не лежать в одній площині, то:

  

  

варіанти відповідей

Пряма АВ паралельна площині (C1D1С) 

Пряма CD перетинає площину АВD1

Прямі АD и ВС - мимобіжні

  Пряма C1D1 перетинає площину (АВС)

Запитання 3

Якщо пряма паралельна площині, то вона...

варіанти відповідей

паралельна всім прямим в цій площині

папалельна одній прямиій в цій площині

 паралельна деяким прямим в цій площині

Запитання 4

Пряма а паралельна площині β , пряма b належить площині β. Яким може бути взаємне розташування прямих а і b?  

  

варіанти відповідей

паралельні

 мимобіжні

перетинаються

паралельні або мимобіжні

Запитання 5

Прямі a і b паралельні. Скільки існує площин, які проходять через пряму a та паралельні прямій b?  

варіанти відповідей

одна

 дві

 жодної

безліч

Запитання 6

Пряма а паралельна прямій b, а пряма b паралельна площині β. Як розміщені пряма а і площина β?

варіанти відповідей

Паралельні або перетинаються

Паралельні

Претинаються

Інша відповідь

Запитання 7

Якщо одна з двох паралельних прямих перетинає площину, то ... 

варіанти відповідей

Друга пряма паралельна площині

Друга пряма перетинає площину

Неможливо визначити

Запитання 8

У просторі задані дві паралельні прямі а і bЯкі з тверджень вірні?

І Існує площина, яка містить дві прямі а і b.

ІІ Існує пряма, яка перетинає прямі а і b.

ІІІ Існує точка, яка належить обом прямим а і b.

варіанти відповідей

І і ІІ

І і ІІІ

 ІІ і ІІІ

 І, ІІ і ІІІ

Запитання 9

Площина α, яка паралельна основам AB і CD трапеції ABCD, перетинає бічні сторони AD і BC відповідно в точках K і L. Знайдіть CD, якщо AB=10см, KL=8см. і точка K - середина AD.

варіанти відповідей

4

8

6

9

Запитання 10

Укажіть грані куба, яким паралельне ребро АВ

варіанти відповідей

DD1A1A

 DD1C1C

A1B1C1D1

ABCD

Запитання 11

Площина α перетинає сторони AB і AC трикутника АВС відповідно у точках В1 і С1, АВ1∶ВВ1=3∶1, В1С1=12 см, ВС∥α. Знайдіть сторону ВС трикутника АВС.

варіанти відповідей

5 см 

24 см

20 см

18 см

16 см

Запитання 12

ABCDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед. Площині , що виділена кольором, поставте у відповідність паралельну їй пряму.

варіанти відповідей

ВС  

А1В

 А1D

DD1

BD

Запитання 13

ABCDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед. Площині , що виділена кольором, поставте у відповідність паралельну їй пряму.

варіанти відповідей

 ВС

А1D

А1В

BD

DD1

Запитання 14

Площина α перетинає сторони АС і ВС трикутника АВС у точках Е і F відповідно і паралельна стороні АВ,

АЕ : СЕ = 5 : 2, АВ = 21 см. Знайти ЕF.

варіанти відповідей

6 см

15 см

18 см

25 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест