17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА Д.І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА.

Додано: 17 квітня
Предмет: Хімія
Тест виконано: 80 разів
24 запитання
Запитання 1

Виберіть порядкові номери елементів, які належать до однієї групи:

варіанти відповідей

5 і 6

5 і 21

6 і 21

Запитання 2

Вкажіть порядкові номери елементів, які належать до одного періоду:

варіанти відповідей

21 і 35

13 і 21

17 і 35

Запитання 3

Вкажіть елементи побічних підгруп:

варіанти відповідей

Cu

Fe

Ar

H

Запитання 4

Вкажіть загальну формулу вищого оксиду хімічного елемента з порядковим номером 15:

варіанти відповідей

Е2О3

Е2О5

ЕО

Е2О

Запитання 5

Яка із загальних формул відповідає формулі броміду, утвореного хімічним елементом з порядковим номером 19:

варіанти відповідей

EBr2

EBr3

EBr

E2Br3

Запитання 6

Відносна молекулярна маса оксиду елемента шостої групи - 80. Назвіть цей елемент.

варіанти відповідей

S

Se

Cr

O

Запитання 7

Відносна молекулярна маса леткої сполуки Гідрогену з елементом шостої групи - 34. Назвіть цей елемент

варіанти відповідей

Se

Te

Cr

S

Запитання 8

Порядковий номер хімічного елемента дорівнює:

варіанти відповідей

Заряду ядра атома

Кількості електронів

Кількості протонів

Відносній атомній масі

Запитання 9

Елемент з порядковим номером 15 має:

варіанти відповідей

Ядро із зарядом +15

15 електронів

31 протон

Ядро із зарядом +31

Запитання 10

Елемент із загальним числом електронів 12 утворює оксид сполуки:

варіанти відповідей

ЕО3

ЕО2

Е2О

ЕО

Запитання 11

Вкажіть загальну формулу сульфату, утвореного хімічним елементом із загальним числом електронів 19:

варіанти відповідей

E2SO4

E2SO3

E2S

E2(SO4)3

Запитання 12

Нуклід Плюмбум-210 містить:

варіанти відповідей

82 протони

82 електрони

128 нейтронів

125 нейтронів

Запитання 13

Атом якого елементa має електронну кофігурацію 1s2

варіанти відповідей

Hf

He

Hg

H

Запитання 14

Атом якого елементa має електронну кофігурацію 1s22s22p63s23p4

варіанти відповідей

Si

S

Se

Sc

Запитання 15

Атом якого елементa має електронну кофігурацію ... 3s23p6

варіанти відповідей

He

Ne

Ar

O

Запитання 16

Лужному металу відповідає електронна конфігурація:

варіанти відповідей

...4s2

...3s23p1

...4s1

...3s1

Запитання 17

Галогену відповідає електронна формула:

варіанти відповідей

...3s2

...3s23p2

...3s23p4

...3s23p5

Запитання 18

Кількість енергетичних рівнів у атомі Хлору:

варіанти відповідей

7

5

3

1

Запитання 19

Кількість неспарених електронів в атомі Рубідію:

варіанти відповідей

1

2

3

5

Запитання 20

Назвіть елемент за такими даними: належить до р-елементів, перебуває в третій групі, відносна молекулярна маса його гідроксиду 78.

варіанти відповідей

B

Na

Al

Ga

Запитання 21

Лужноземельний елемент утворює оксид, відносна молекулярна маса якого 40. Який це елемент?

варіанти відповідей

Оксиген

Галій

Магній

Силіцій

Запитання 22

Молярна маса леткої водневої сполуки елемента сьомої групи 81 г/моль, що це за елемент?

варіанти відповідей

Хлор

Бор

Бром

Полоній

Запитання 23

Із збільшенням порядкового номера елементів в ряду F - At:


варіанти відповідей

Збільшуються радіуси атомів, слабшають неметалічні властивості

Зменшуються радіуси атомів, посилюються неметалічні властивості

Зменшуються радіуси атомів, слабшають неметалічні властивості

Збільшуються радіуси атомів, посилюються неметалічні властивості

Запитання 24

Вкажіть перелік елементів, до якого ввійшли лише неметали:

варіанти відповідей

H, C, Cl, Ca

P,O,N,C

B,Br,He,I

Ar,K,Xe,N

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест