Перпендикулярність площин. Двогранний кут

Додано: 15 лютого
Предмет: Геометрія, 10 клас
10 запитань
Запитання 1

Кут між двома паралельними площинами дорівнює ..

варіанти відповідей

00

900

1800

600

Запитання 2

Дві площини називають перпендикулярними, якщо кут між ними дорівнює ...

варіанти відповідей

00

900

1800

600

Запитання 3

Величиною ... кута називають величину його ... кута

варіанти відповідей

двогранного, найбільшого лінійного

лінійного, двогранного

 двогранного, лінійного

Запитання 4

З точки А, що лежить на одній із граней двогранного кута опущено два перпендикуляри: АС на другу грань та АВ на ребро a. Знайдіть градусну міру двогранного кута, якщо АВ=14 см і ВС=7 см.

варіанти відповідей

600

300

1200

900

Запитання 5

Кут між двома площинами дорівнює φ. Укажіть можливе значення φ.

варіанти відповідей

1790

1810

890

920

Запитання 6

Пряма ЕА перпендикулярна до площини квадрата АВСD. Якому з наведених кутів дорівнює кут між площинами АВС і ВСЕ?

варіанти відповідей

АВС

ВСЕ

АВЕ

ЕВС

Запитання 7


Кут ABC—лінійний кут двогранного кута з ребром b.Яке взаємне розміщення прямої і площини ABС?

варіанти відповідей

перетинаються, але не перпендикулярні

перпендикулярні

пряма лежить у площині

паралельні

Запитання 8

Площини рівносторонніх трикутників ABC i ADC перпендикулярні. ВМ - медіана Δ АВС, ВМ=5 см. Обчисліть довжину відрізка BD.

варіанти відповідей

5√2 см

√5 см

10 см

5 см

Запитання 9

ABCDA1B1C1D1 - куб. Знайдіть ортогональну проекцію відрізка А1С на грань АА1В1 В. (рис.1)

414712_1651597312.png

                                          

варіанти відповідей

 відрізок АВ

відрізок А1В

 відрізок АС

трикутник АВ1В.

Запитання 10

ABCDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед. Яке взаємне розміщення площин АА1С1 і АВС ?

510380_1651598728.png

варіанти відповідей

паралельні

перпендикулярні

перетинаються під гострим кутом

встановити неможливо

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест