Перпендикулярність площин. Двогранний кут.

Додано: 20 лютого
Предмет: Геометрія, 10 клас
8 запитань
Запитання 1

Кут між двома паралельними площинами дорівнює ..

варіанти відповідей

00

900

1800

600

Запитання 2

Дві площини називають перпендикулярними, якщо кут між ними дорівнює ...

варіанти відповідей

00

900

1800

600

Запитання 3

Величиною ... кута називають величину його ... кута

варіанти відповідей

двогранного, найбільшого лінійного

лінійного, двогранного

 двогранного, лінійного

Запитання 4

Пряма ЕА перпендикулярна до площини квадрата АВСD. Якому з наведених кутів дорівнює кут між площинами (АВС) і (ВСЕ)?

варіанти відповідей

∠АВС

∠ВСЕ

∠АВЕ

∠ЕВС

Запитання 5


Кут ABC—лінійний кут двогранного кута з ребром b.Яке взаємне розміщення прямої і площини (ABС)?

варіанти відповідей

перетинаються, але не перпендикулярні

перпендикулярні

пряма лежить у площині

паралельні

Запитання 6

З точки А проведено перпендикуляр АН та похила АМ до площини α. Через точку  М  проведено пряму  а, перпендикулярну до прямої  НМ . Виберіть правильне затвердження.

варіанти відповідей

АН ⊥ а

АН ∥ а

АМ ⊥ а

АМ ∥ НМ

Запитання 7

Дано дві паралельні площини α і β. Точки А і В належать площині α, а точки С і D — площині β. Відрізки АD і ВС перетинаються в точці S. Знайдіть довжину відрізка СD, якщо АВ = 12 см, ВS = 4 см, СS =1 см.

варіанти відповідей

 12 см

 4 см

 6 см

 3 см

Запитання 8

З точки до площини проведено похилу завдовжки 18 см. Знайдіть кут, який утворює похила з площиною, якщо проекція похилої на площину дорівнює 9 см

варіанти відповідей

30⁰

90⁰

60⁰

45⁰

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест