24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Перпендикулярність прямої та площини

Додано: 5 лютого
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 8 разів
12 запитань
Запитання 1

Відстань від точки до прямої у просторі це

варіанти відповідей

Будь- який відрізок, який сполучає точку і пряму

Довжина перпендикуляра, проведеного з точки до прямої.

Довжина будь- якого відрізка, який сполучає точку і пряму

Довжина похилої, проведеної з точки до прямої

Запитання 2

Який з відрізків є відстанню від точки А до відрізка ВС

варіанти відповідей

АО

АС

АВ

такого не існує

Запитання 3

Із точки А до площини α проведено похилу АВ і перпендикуляр АО. Знайдіть ОВ, якщо АВ=13 см, АО=12 см.


варіанти відповідей

5 см

8 см

10 см

13 см

Запитання 4

Скільки прямих, перпендикулярних до даної площини, можна провести через точку, що належить даній площині?

варіанти відповідей

жодної

жодної або безліч

жодної або одну

тільки одну

безліч

Запитання 5

Дано куб АВСDА1В1С1D1. Визначте кут між прямими:

а) ВВ1 і СD

б) ВВ1 і СD1

варіанти відповідей

90° і 90°

60° і 90°

45° і 45°

90° і 45°

Запитання 6

Кут між двома паралельними площинами дорівнює ...  

варіанти відповідей

90°

180°

60°

Запитання 7

Похила утворює з площиною кут 45°. Знайдіть цю похилу, якщо проекція похилої дорівнює 6 см.

варіанти відповідей

6 см

6√2 см

6√3 см

12 см

Запитання 8

Кутом між похилою і площиною називають кут між …

варіанти відповідей

Похилою та перпендикуляром, проведеним з будь-якої точки похилої

Похилою та її проекцією на дану площину

 Перпендикуляром, проведеним з будь-якої точки похилої та проекцією похилої

Запитання 9

Кутом між прямою і площиною називають кут між цією прямою і …

варіанти відповідей

Її проекцією на площину

Перпендикуляром, проведеним до площини

Довільною прямою площини

Запитання 10

Величиною ... кута називають величину його ... кута

варіанти відповідей

лінійного, двогранного

двогранного, лінійного

двогранного, найбільшого лінійного

Запитання 11

ABCD квадрат, КС - перпендикуляр до площини квадрата. Вкажіть усі пари перпендикулярних прямих.

варіанти відповідей

AD ⊥ KD

AB ⊥ BK

KC ⊥ AC

BD ⊥ AB

Запитання 12

З точки Т під кутом 45° до площини проведено похилу ТМ.Укажіть рисунки, на яких правильно зображено кут між похилою і площиною.

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест