30 вересня о 18:00Вебінар: Використання нестандартних завдань у навчанні природничих дисциплін

Перпендикулярність у просторі (профільний рівень)

Додано: 25 липня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 8 разів
8 запитань
Запитання 1

Промені АВ, АС, АД попарно перпендикулярні. Знайти периметр трикутника ВСД, якщо АВ=АС=АД=6см.

варіанти відповідей

18см

18√3см

18√2см

12см

Запитання 2

Довжини ребер прямокутного паралелепіпеда АВСДА1В1С1Д1 відповідно дорівнюють 3см, 4см, 12см. Знайти довжину діагоналі АС1.

варіанти відповідей

13см

15см

10см

19см

Запитання 3

Дано куб АВСДА1В1С1Д1. Знайти кут між прямими АВ1 та ДД1.

варіанти відповідей

кут А1АВ1

кут Д1ДС1

кут АВС

кут АВ!В

Запитання 4

Паралелограм АВСД і трикутник АЕД не лежать в одній площині. Знайти кут між прямими ВС і АЕ, якщо ∠АЕД=700, а ∠АДЕ=300

варіанти відповідей

800

1000

400

600

Запитання 5

Через центр О квадрата АВСД проведено пряму МО, перпендикулярну до площини квадрата. Знайти відстань від точки М до вершини Д, якщо АД=4√2, МО=2

варіанти відповідей

20

6√2

2√5

10

Запитання 6

На малюнку дано прямокутний паралелепіпед. В1Д=17см, АВ1=15см. Знайти ребро АД паралелепіпеда.

варіанти відповідей

2см

8см

12см

10см

Запитання 7

На малюнку дано куб. Знайти відстань від точки перетину діагоналей грані АА1В1В до вершини С1, якщо ребро куба 2√6.

варіанти відповідей

6

10

8

4

Запитання 8

Чи є правильним твердження:якщо пряма перпендикулярна до сторони і середньої лінії трикутника, то вона перпендикулярна до площини цього трикутника.

варіанти відповідей

так

ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест