16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Підготовка до ЗНО

Додано: 22 травня
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 61 раз
12 запитань
Запитання 1

Правильно написано всі слова в рядку


варіанти відповідей

левада, кишеня, мережево  

серпанок, побачиння, палиця

морозиво, марево, метушня  

криниця, мерихтіння, шелест

Запитання 2

Лексичну помилку допущено в рядку


варіанти відповідей

залучили до участі в проекті

набули цікавого досвіду

програли завдяки голкіперу

зробили похапцем і неякісно

Запитання 3

На другий склад падає наголос у слові

варіанти відповідей

читання

солодощі

обіцянка

донька

Запитання 4

Спільнокореневим до слова око є

варіанти відповідей

околиця

заочний

оцінка

округ

Запитання 5

Літеру В треба писати на місці пропуску в рядку


варіанти відповідей

прем’єра ... театрі «Колесо»  

пишний прийом ... Парижі

замовити ... фотоательє «Сяйво»  

... «Всесвіті» з’явилася публікація     

затишні готелі ... Святогірську

Запитання 6

Звук [т] треба вимовляти на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

[..]еатральний, турис[..]ський, лауреа[..]  

каш[..]ан, [..]вірний, боро[..]ьба

журя[..]ься, зіпсу[..]ий, [..]ихенький 

факульта[..]ив, моло[..]ьба, субо[..]а

лісниц[..]во, розпи[..]ати, [..]ретій

Запитання 7

Помилку у творенні форми ступеня порівняння прикметника допущено в реченні

варіанти відповідей

У дискусії перевага буде в того, хто має впевненіший вигляд та наводить більш переконливі аргументи.

Найбільш складне під час виступу – це вміння давати найкомпетентніші відповіді на підступні запитання.

Слухачів можуть захопити більш яскраві приклади, що виявляться цікавішими, ніж у попередніх ораторів.

Найбільш вимогливіша публіка знається на предметі не гірше за найпідготовленішого доповідача.

Найефективніша форма підготовки до дискусії – це тренування голосу.

Запитання 8

Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак).

Барви київських мозаїк –(1) це одне з тих див,(2) яке захоплювало і,(3) мабуть,(4) ніколи не перестане захоплювати всіх,(5) хто по-справжньому цінує прекрасне,(6) не розгублене у віках мистецтво,(7) але ж тут майстерність не лише в кольорах…

НЕПРАВИЛЬНИМ є обґрунтування вживання розділових знаків, запропоноване в рядку

варіанти відповідей

тире 1 – між підметом і присудком

коми 2, 5 – на межі підрядних частин складного речення

коми 3, 4 – при вставному слові

кома 6 – при відокремленому означенні

кома 7 – на межі сурядних частин складного речення

Запитання 9

Увідповідніть фразеологізм із його значенням.

Фразеологізм                   Значення

1 поливати брудом        А бути у відчаї

2 варити воду                  Б лементувати

3 топтати ряст                 В жити

4 вити вовком                 Г ганьбити

Д знущатися

варіанти відповідей

1Г 2Б 3В 4А

1Б 2Г 3В 4А

1Г 2В 3Б 4А

1Г 2Б 3А 4В

1Г 2Б 3В 4Д

Запитання 10

З’ясуйте, яким членом речення є виділені слова (цифра позначає наступне слово).

(1)Звичай (2)плести навесні вінки (3)з давніх-давен (4)поширений у багатьох народів світу.

1            А підмет

2            Б присудок

3            В означення

4            Г додаток

Д обставина

варіанти відповідей

1А 2В 3Д 4Б

1В 2А 3Д 4Б

1А 2Д 3В 4Б

1А 2В 3Б 4Д

1А 2В 3Д 4Г

Запитання 11

Доберіть приклад до кожного типу односкладного речення.

Тип односкладного речення        Приклад речення

1 означено-особове                       А Нам з підлістю довічно треба битись…

2 неозначено-особове                  Б Надія на добро ніколи не зникає…

3 безособове                                     В Від нас чекають відкриттів і звершень!

4 називне                                          Г Ох, спалах почуттів, давно забутий…

Д Шукай в очах поета любові й доброти!

варіанти відповідей

1Д 2В 3А 4Г

1В 2Д 3А 4Г

1Д 2А 3В 4Г

1Д 2В 3Г 4А

1Д 2В 3А 4Б

Запитання 12

З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

— А кому вже (1) не гидко, (2) той, виходить, (3) непомітно сам уже погидшав, — сказав спокійно Леї навіть не (4) глянувши в бік Галая.

1            А займенник

2            Б дієприкметник (як форма дієслова)

3            В дієприслівник (як форма дієслова)

4            Г прислівник

Д частка


варіанти відповідей

1Д 2А 3Г 4В

1А 2Д 3Г 4В

1Д 2Г 3А 4В

1Д 2А 3В 4Г

1Д 2А 3Г 4Б

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест