Підсумкова контрольна робота з геометрії 10 клас

Додано: 8 жовтня 2023
Предмет: Геометрія, 10 клас
14 запитань
Запитання 1

Дві прямі, що лежать в одній площині і не перетинаються, називаються …

варіанти відповідей

Мимобіжними.

Паралельними

Перпендикулярними

Запитання 2

Пряма і площина паралельні, якщо ця пряма …

варіанти відповідей

Паралельна деякій прямій, що лежить у цій площині

Паралельна кожній прямій, що лежить у цій площині


Перетинає дану площину


Перпендикулярна до деякої прямої, що лежить у цій площині

Запитання 3

Якщо площина проходить через пряму, перпендикулярну до іншої площини, то ці площини …


варіанти відповідей

Перетинаються

Перпендикулярні

Паралельні. 

Запитання 4

Виберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 5

Знайти модуль вектора 

варіанти відповідей

3

5

6

12

4

Запитання 6

Знайти скалярний добуток векторів 

варіанти відповідей

3

5

12

4

6

Запитання 7

З точки до площини проведено перпендикуляр і похилу, довжини яких відповідно дорівнюють 5 і 13. Знайти довжину проекції похилої на площину.

варіанти відповідей

3

5

12

4

6

Запитання 8

Знайти відстань між точками 

варіанти відповідей

3

5

12

4

6

Запитання 9

Дано куб АВСDA1B1C1D1. Укажіть градусну міру кута між прямою СD1 та площиною АDD1.

варіанти відповідей

300

450

600

900

Запитання 10

Якій із координатних площин належить точка А(3;0;-4)

варіанти відповідей

XY

YZ

XZ

Жодній

Запитання 11

Яка з точок симетрична точці А(2;-4;-4) відносно площини xz?

варіанти відповідей

(-2;-4;-4)

(-2;-4;4)

(2;4;-4)

Запитання 12

При якому значенні m вектори с(3;-3;m) і d(m;5;2) перпендикулярні)

варіанти відповідей

m=5

m=-5

m=3

m=-3

Запитання 13

Діагоналі паралелограма АВСД перетинаються в точці О(-3;1;-2). Знайти координати вершини А, якщо С(-1;3;4)

варіанти відповідей

(-5;2;1)

(-2;2;6)

(-5;-1;-8)

(1;1;3)

Запитання 14

Скільки площин можна провести через пряму і точку?

варіанти відповідей

Одну

Безліч

Одну або дві

Одну або безліч

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест