Підсумкова контрольна з геометрії(річна)

Додано: 18 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 6 разів
18 запитань
Запитання 1

Скільки площин можна провести через пряму і точку, що їй не належить?

варіанти відповідей

Одну

Безліч

Одну або дві

Одну, або безліч

Запитання 2

Діагоналі квадрата паралельні площині α. Як розташовані площина α і площина квадрата?

варіанти відповідей

Паралельні

Перпендикулярні

Перетинаються, але не перпендикулярні

Визначити неможливо

Запитання 3

Із вершини В рівнобедреного трикутника АВС (АВ=ВС) до його площини проведено перпендикуляр ВМ. Точка К середина сторони АС. Чому дорівнює довжина відрізка МК, якщо МС = 20 СМ, кут СМК= 60⁰?

варіанти відповідей

20 см

10 см

10√3 см

10√2 см.

Запитання 4

Точка М є серединою відрізка РС. Знайти координати точки Р, якщо М(-1;3;2),С(2;-3;0)

варіанти відповідей

Р (0;3;4)

Р (-4;9;4)

Р (-3;6;2)

Р(0;-3;4)

Запитання 5

Знайти суму векторів

ā (-5;2;-7) і ē ( 6 ;5;2)

варіанти відповідей

(1;5;-7)

(1;-7;-5)

(-1;5;-7)

(1;7;-5)

Запитання 6

Яка з геометричних фігур не може бути паралельною проекцією двох паралельних прямих?

варіанти відповідей

Дві точки

Відрізок

Дві паралельні прямі

Пряма

Запитання 7

Точка А віддалена від площини α на 9 см. З цією точки проведено до площини α похилу АВ .Знайдіть довжину похилої АВ на площину α,якщо довжина її проекції дорівнює 12 см .

варіанти відповідей

15 см

21 см

13 см

3√7см.

Запитання 8

Дано трикутник АВС. Знайти ∠А ,якщо В(4;-2;-1), А(2;-2;-3) і С(2;2;1).

варіанти відповідей

30⁰

60⁰

45⁰

120⁰

Запитання 9

Площина α перетинає сторону АВ трикутника АВС у т. М, а сторону АС у т. Р і паралельна стороні ВС. Знайдіть довжину сторониВС, якщо АМ = 6 см, ВМ = 9 см, МР = 4 см.

варіанти відповідей

10 см

6 см

12 см

18 см

Запитання 10

Вкажіть координати векторів  ̅а і  ̅в, якщо вони перпендикулярні.

варіанти відповідей

 ̅а (-2;1;-3)  і  ̅в (-4;2;-6)

̅а (2;1;-2)  і  ̅в (-4;6;-1)

 ̅а (2;-1;2)  і  ̅в (-4;6;1)

̅а (4;3;-1)  і  ̅в (-3;6;3)

Запитання 11

Яка з точок М(0;3;0), Р(1;0;1) ,С(0;0;2) К(-3;0;0) належить осі ординат?

варіанти відповідей

М(0;3;0)

Р (1;0;1)

С(0;0;2)

К(3;0;0)

Запитання 12

Яка з точок симетрична точці А(-3; 4; 1) відносно площини ZУ?

варіанти відповідей

С(3;4;1)

М(-3;-4;1)

В(3;-4;1)

К(-3;4;-1)

Запитання 13

Точка S розташована на відстані 6 см від кожної з вершин прямокутника АВСD і від­далена від його площини на 4 см. Знайдіть сторони прямокутника, якщо одна з них удвічі більша за другу.


варіанти відповідей

5 см; 10 см

4 см; 8 см

3 см;6 см

6 см; 12 см

Запитання 14

При якому значені n вектора a̅(8;-12; 20) і b̅(2; n;5) колінеарні?

варіанти відповідей

3

-3

-4

Такого значення не існує

Запитання 15

Знайдіть відстань від початку координат до точки А (-1; - 2; 2)

варіанти відповідей

9

3

5

√5

Запитання 16

За якого значення х вектори а̅ (3;0;6) і в̅ (-8;7;х) перпендикулярні?

варіанти відповідей

6

4

2

-4

Запитання 17

Із точки до площини проведено дві похилі, одна з яких на 6 см більша за другу. Проекції похилих порівнюють 17 см і 7 см.Знайдіть довжину більшої похилої.

варіанти відповідей

17

23

14

10

Запитання 18

Ортогональною проекцією трапеції є прямокутна трапеція,основи якої дорівнюють 6 см і 11см,а більша бічна сторона 13 см.Кут між площинами трапецій дорівнює 60 0.Визначте площу трапеції,що проектується.

варіанти відповідей

45 см2

204 см2

135 см 2

600 см2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест