Паралельність прямої та площини. Перпендикулярність прямої та площини.

Додано: 14 червня 2020
Предмет: Математика, 10 клас
Тест виконано: 117 разів
21 запитання
Запитання 1

Які з наведених тверджень є правильними?

I. Якщо пряма перпендикулярна до двох прямих, які лежать в одній площині, то ця пряма перпендикулярна до цієї площини.

II. Кут між прямою і площиною - це кут між прямої та її проекцією на цю площину.

III. Через пряму і точку, що їй не належить, можна провести єдину площину.

варіанти відповідей

Лише I і II

I, II і III

Лише II

Лише I і III

Запитання 2

На рисунку зображено куб. Установіть відповідність між кутами (1-4) та їх градусними мірами (А-Д)

1. Кут між прямими BC1 і AD1

2. Кут між прямими DC1 і BB1

3. Кут між прямими D1B1 і DC1

4. Кут між прямими AD і CC1


A. 0⁰

Б. 60⁰

В. 30⁰

Г. 90⁰

Д. 45⁰

варіанти відповідей

1 - А

2 - Д

3 - Б

4 - Г

1 - А

2 - Г

3 - Б

4 - В

1 - Г

2 - Б

3 - В

4 - А

1 - В

2 - Д

3 - Б

4 - А

Запитання 3

З точки до площини проведено дві похилі, довжини яких 5 см і 7 см, а різниця їх проекцій - 4 см. Знайдіть довжину меншої проекції.

варіанти відповідей

2 см

1 см

4 см

3 см

Запитання 4

Яке твердження правильне?

варіанти відповідей

Якщо одна з двох прямих перпендикулярна до третьої прямої, то і друга пряма перпендикулярна до цієї прямої.Якщо дві прямі перпендикулярні до третьої прямої, то вони паралельні.

Якщо дві прямі перпендикулярні до площини, то вони паралельні.

Запитання 5

Площини α і β паралельні. Точки A,B,C - належать площині α. Точки K,L,M -площині β. AL⊥β, CM∥AL, BK∦AL. Вкажіть відрізки, які виражають відстань між площинами α і β.

варіанти відповідей

AK i BK

AL i CM

BK i CL

AK i CM

AL i BK

Запитання 6

.

варіанти відповідей

А-2, Б-3, В-6, Г-5

А-1, Б-3, В-4, Г-5

А-2, Б-4, В-3, Г-6

А-1, Б-2, В-3, Г-4

Запитання 7

Кутом між прямою і площиною називають кут між цією прямою і...

варіанти відповідей

Її проекцію на площину

Перпендикуляром,проведеним до площини

Довільною прямою площини

Запитання 8

Якщо дві площини перпендикулярні,то...

варіанти відповідей

Кут між ними дорівнює 900

Усяка пряма однієї площини перпендикулярна до іншої площини

Лінія їх перетину перпендикулярна до обох площин

Запитання 9

Проекція похилої це-...

варіанти відповідей

Відрізок, що з'єднує дану точку з точкою площини та лежить на прямій, яка перпендикулярна до площини

Пряма,що з'єднує основи похилої та перпендикуляра,які проведені з однієї і тієї самої точки

Відрізок, який з'єднує дану точку з точкою площини і не є перпендикуляром до площини

Запитання 10

Пряма перпендикулярна до площини,якщо вона

варіанти відповідей

Перпендикулярна до деякої прямої цієї площини

Перпендикулярна до двох прямих,які перетинаються,цієї площини

Перпендикулярна до двох прямих цієї площини

Запитання 11

Скільки прямих,перпендикулярних до даної прямої,можна провести через точку на прямій у просторі?

варіанти відповідей

одну

безліч

жодної

Запитання 12

Якщо пряма, перпендикулярна до однієї з двох паралельних площин, то вона ...

варіанти відповідей

паралельна цій площині

перпендикулярна і до другої

належить цій площині

Запитання 13

Яку найбільшу кількість попарно перпендикулярних площин можна розмістити в просторі?

варіанти відповідей

Чотири

Безліч

Три

Запитання 14

Яке з тверджень є теоремою про три перпендикуляри:

І. Якщо площина проходить через пряму, перпендикулярну до другої площини, то ці площини перпендикулярні.

ІІ. Якщо пряма, яка лежить у площині та проходить через основу похилої, перпендикулярна до проекції похилої, то вона перпендикулярна і до самої похилої.

ІІІ. Якщо пряма, яка лежить в площині та проходить через основу похилої, перпендикулярна до похилої, то вона перпендикулярна і до проекції похилої.

ІV. Якщо пряма перпендикулярна до двох прямих, які лежать у площині і перетинаються, то вона перпендикулярна до даної площини.

варіанти відповідей

тільки І твердження

тільки ІІ твердження

ІІ та ІІІ твердження

І та ІV твердження

тільки ІІІ твердження

ІІ та ІV твердження

Запитання 15

На відрізку АВ вибрано точку М так, що довжина відрізка АМ утричі більша за довжину МВ. Визначте довжину відрізка АВ, якщо МВ = 12см.


примітка : це задача із ЗНО минулих років

варіанти відповідей

54 см

36 см

24 см

48 см

12 см

Запитання 16

Задано дві мимобіжні прямі a і b. Скільки існує різних площин, які проходять через пряму a та є паралельними прямій b?варіанти відповідей

жодної

одна

дві

три

безліч

Запитання 17

У трикутнику АВС, АВ= 16см, ВС=5см, зовнішній кут при вершині В дорівнює 600 .Знайти сторону АС.варіанти відповідей

√38 см

4√7 см

19 см

√201 см

21 см

Запитання 18

Площина α проходить через вершину А ромба ABCD перпендикулярно до діагоналі АС. Тоді діагональ BD


варіанти відповідей

перпендикулярна до площини

паралельна до площини

лежить в площині 

Запитання 19

Які прямі на зображенні куба є перпендикулярними? (може бути кілька правильних варіантів відповіді)

варіанти відповідей

АВ та АС

АВ та ВС

АА1 та ВВ1

АА1 та А1В1

АС та СС1

АВ та А1В1

Запитання 20

Із точки до площини проведено дві похилі, які дорівнюють 23 см і 33 см. Знайдіть довжину перпендикуляра до площини, якщо проекції похилих відносяться як 2:3.

варіанти відповідей

9

√112

16

12√3

Запитання 21

Дано три точки А, В, С. Скільки площин можна провести через ці точки, якщо АВ=8 см, ВС=12см, АС=22см?

варіанти відповідей

одну

жодної

дві

безліч

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест