22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Підсумковий тест 9 клас (ІІ семестр)

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 3 рази
16 запитань
Запитання 1

 Оберіть твердження, що розкривають основні положення селянської реформи від 19 лютого 1861 р. (4 позиції):

варіанти відповідей

скасування кріпосного права 

безоплатне наділення селян землею;

селянам було надано можливість викупати, орендувати, продавати землю;

селян визволили від сплати подушного податку;

селяни здобули право вільно здійснювати торгівлю, відкривати промислові, торгові й ремісничі заклади;

селянам була надана можливість виступати в суді від свого імені;

покарання селян здійснювалося лише за вироком суду чи за законним розпорядженням урядової та громадської влади.

Запитання 2

Виконання селянами Наддніпрянської України повинностей на користь поміщика, після отримання ними особистих і майнових свобод, пояснюють:

варіанти відповідей

існуванням селянської общини з її круговою порукою;

селяни ще не звикли бути вільними і продовжували підкорятися поміщикам;

тимчасовозобов’язальним станом;

невтручанням держави у процес викупу земель у поміщиків.

Запитання 3

Яку назву отримали органи самоуправління, що створилися на Лівобережній та Південній Україні після 1864 р.?

варіанти відповідей

Управи;

воєводства;

земства;

волості

Запитання 4

У 1864 році в Російській імперії було розпочато низку реформ. Оберіть, які саме (3 позиції):

варіанти відповідей

земську;

освітню;

військову;

судову;

фінансову;

міського самоврядування.

Запитання 5

Встановіть відповідність у спеціалізації промислових районів України:

1) кам'яновугільна і залізорудна промисловість; 

2) машинобудівна промисловість; 

3) суднобудівна промисловість; 

4) цукрова промисловість; 

А) міста Південної України, Київ, Харків;

Б) місто Миколаїв;

В) південно-західний район України;

Г) Донецько-Криворізький басейн.

варіанти відповідей

1-Г; 2-А; 3-Б; 4-В

1-Г; 2-А; 3-В; 4-Б

1-Г; 2-Б; 3-А; 4-В

Запитання 6

Оберіть правильне твердження про розвиток економіки підавстрійської України наприкінці 19 - на початку 20 ст.:

варіанти відповідей

зацікавленість імперського уряду у розвитку промисловості західноукраїнських земель створила умови для початку промислового перевороту;

іноземні підприємці повністю прибрали до рук нафтодобувну, нафтопереробну, деревообробну та хімічну галузі;

будівництво залізниць сприяло очікуваному пожвавленню товарних відносин у краї;

відсутність конкуренції з боку інших провінцій Австро-Угорської імперії зумовила рівномірний розвиток промисловості краю

Запитання 7

Про причини якого соціально-економічного явища в західноукраїнських землях ідеться у фрагменті зі статті І.Франка?

"Галичина була "перелюднена", мала надто розвинений поділ селянської землі і дуже малі заробітки. Галичина - край браку засобів для існування - їжі, освіти, а також прав і свобод людини.Матеріальна скрута, немилосердний грабіж і зловживання владою поміщиками, тобто відсутність правової опіки, неспроможність себе захистити...Залишаючи свої оселі, речі, родичів, хай яку господарку, всі як один відповідають: "Нема чого тут триматися, не дочекаємось нічого доброго".

варіанти відповідей

про розвиток кооперативного руху;

про трудову міграцію;

про скасування кріпосництва;

про депортацію селян

Запитання 8

Що стало наслідком економічної кризи початку ХХ століття для промисловості Наддніпрянщини?

варіанти відповідей

 зменшення обсягів іноземних інвестицій

посилення концентрації виробництва

зміна спеціалізації економічних районів

збільшення питомої ваги готової продукції

Запитання 9

Лідерами УРП, створеної у 1905 р. були:

варіанти відповідей

С. Єфремов

І. Франко

 М. Міхновський

Б. Грінченко

Запитання 10

Виберіть політичні партії, що діяли на західноукраїнських землях на початку 20 ст. (3 відповіді):

варіанти відповідей

Українська національно-демократична партія (УНДП)

Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП)

Русько-українська радикальна партія (РУРП) 

Українська соціал-демократична партія (УСДП)

Революційна українська партія (РУП)

Запитання 11

За фотографією особи вкажіть хто був автором брошури "Самостійна Україна"

варіанти відповідей
Запитання 12

Перша українська політична партія в підросійській Україні - це...

варіанти відповідей

ЗУБО

РУП

УРДСП

УНДО

Запитання 13

Оберіть відповідь, в якій правильно згруповані наведені програмні засади, що притаманні:

А) москвофілам;

Б) народовцям.

1) єдність усіх українських земель, об'єднання їх в одній державі;

2) провідна роль Росії серед слов'янських народів;

3) заперечення існування українського народу та української мови;

4) створення єдиної української мови;

5) приєднання західноукраїнських земель до Росії;

6) створення української літератури на народній основі.

варіанти відповідей

А - 2; 4; 5

Б - 1; 3; 6

А - 1; 4; 6

Б - 2; 3; 5

А - 2; 3; 5

Б - 1; 4; 6

Запитання 14

Початком російської революції 1905 року стали події ...

варіанти відповідей

Чорного четверга

Кривавої неділі

Помаранчевого вівторка

Зеленої суботи

Запитання 15

Під час проведення Столипінської аграрної реформи:

варіанти відповідей

вводилося зрівняльне землекористування - «за подушними нормами»

 розвивалося общинне (громадське) землеволодіння

заохочувалося створення хуторів і відрубів

примусово відчужувалися поміщицькі землі

Запитання 16

У роки революції 1905—1907 рр. в Російській імперії відбулася:

варіанти відповідей

активізація діяльності об’єднань української інтелігенції – громад 

 реорганізація Української православної церкви

легалізація діяльності українських політичних партій

 об’єднання «Просвіт» у Товариство українських поступовців

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест