Українські землі у складі Російської імперії у другій половині ХІХ ст.

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

1.Позначте місце і дату заснування першої української громади:

варіанти відповідей

Київ,1860 р.   

Москва,1861 р.  

Київ,1858 р  

Петербург,1859 р.

Запитання 2

2.Укажіть дату прийняття «Валуєвського циркуляру»:

варіанти відповідей

1860 р.   

1863 р.   

1876 р.   

1888 р.   

Запитання 3

3.Укажіть подію ,яка відбулася раніше за інші 

варіанти відповідей

Утворення першої української громади   

Емський указ

Початок польського повстання  

Утворення «Братства тарасівців»

Запитання 4

4 . Які причини спонукали російський царат скасувати кріпацтво?

варіанти відповідей

масштабне зростання селянського руху  

поразка Росії в Кримській війні,що показала технічну відсталість країни

прагнення зрівняти всі стани в імперії    

потреба розвитку селянського підприємництва, збільшити робітників у промисловості

Запитання 5

5.Укажіть дату проведення судової реформи:

варіанти відповідей

1861 р.  

1864 р.  

1870 р.  

1874 р.

Запитання 6

6.Укажіть дату видання царем Емського акту

варіанти відповідей

1861 р

1870 р

1876 р

1893 р.

Запитання 7

7.Укажіть подію ,яка відбулася пізніше за інші 

варіанти відповідей

Початок закордонної діяльності М. Драгоманова  

Валуєвський циркуляр 

Видавництво журналу «Основа»

Створення Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

Запитання 8

8. Які напрямки переважали в діяльності громад у 60-ті роки XIX ст.? 

варіанти відповідей

Пропаганда соціалістичних ідей та повстання проти самодержавства  

Організація недільних шкіл для дорослого населення

Видання підручників та популярних книжок українською мовою     

Підготовка терактів проти царських посадовців

Створення мережі таємних антиурядових революційних гуртків

Запитання 9

9. Яке твердження стосується Братства тарасівців?

варіанти відповідей

Перша українська політична організація Наддніпрянщини, діяльність якої ґрунтувалася на засадах самостійності України.

Перша українська легальна громадсько- політична організація.

Народницький гурток бунтарського напряму в Україні в 70-х рр. 19 ст.

Самостійне наукове товариство, створене в Києві 1873 р. з метою вивчення географії, етнографії, економіки України.

Запитання 10

10. Укажіть наслідки аграрної реформи 1861 року

варіанти відповідей

ліквідація поміщицького землеволодіння      

особиста свобода селян             

розвиток капіталістичних відносин 

закріплення малоземелля та безземелля селян   

згасання соціальної напруги на селі  

зрівняння селян у правах з ін. верствами

Запитання 11

11. Які поняття виникли у ході проведення ліберальних реформ в під російській Україні? 

варіанти відповідей

фільварок  

суд присяжних      

земства 

панщина    

Запитання 12


12. Яке видання мало назву «Основа»?


варіанти відповідей

перший український політичний журнал в Женеві               

друкований орган Київської громали в 1874-1875 рр.  

перший український літературно-науковий журнал в Петербурзі   

перший передвісник української преси в Галичині

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест