24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Підсумковий тест "Західноукраїнські землі у складі Австро - Угорської імперії на поч. ХХ ст."

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 73 рази
12 запитань
Запитання 1

1.Який український регіон на початку XX ст. називали «українським П’ємонтом»?варіанти відповідей

А)Східну Галичину

Б)Наддніпрянщину

В)Північну Буковину

Г)Закарпаття 

Запитання 2

2.Що таке сепаратизм?варіанти відповідей

А)напрямок у мистецтві першої чверті XX ст., представники якого зображу-

вали предметний світ у вигляді комбінацій правильних геометричних об’ємів: куба, кулі, циліндра, конуса.

Б)обмежена ділянка землі ( не мала ніякого правового та економічного права, повнісю залежна від іншої держави)

В)прагнення відокремлення від держави якої-небудь області або регіону.

Г)масове вбиство людей

Запитання 3

3. Активним учасником народного віче на Галичині у 1900 р. був:

варіанти відповідей


варіанти відповідей

 А) Л.Цегельський

Б) М.Грушевський

В) А. Коцко

 Г) А. Волошин

Запитання 4

4.Про причини якого соціально-економічного явища в західноукраїнських землях ідеться у фрагменті зі статті І. Франка?


«Галичина була "перелюднена", мала надто розвинений поділ селянської землі і дуже малі заробітки. Галичина - край браку засобів для існування - їжі, освіти, а також прав і свобод людини. Матеріальна скрута, немилосердний грабіж і зловживання владою поміщиками, тобто відсутність правової опіки, неспроможність себе захистити... Залишаючи свої оселі, речі, родичів, хай яку господарку, всі як один відповідають: "Нема чого тут триматися, не дочекаємось нічого доброго"».

варіанти відповідей

А)розвиток кооперативного руху

Б)трудова міграція

В)завершення промислового перевороту

Г)скасування кріпацтва

Запитання 5

5. Яке з тверджень є правильним:

1. На початку ХХ ст. зросла соціальна активність селянства, передусім у кооперації.

2.Центром кооперативного руху у Галичині був "Крайовий союз ревізійний" 

варіанти відповідей

А)правильне тільки 1-е твердження 

Б)правильне тільки 2-е твердження 

В)обидва твердження правильні

Г)обидва твердження неправильні

Запитання 6

6 .Провідними галузями в промисловості були:

варіанти відповідей

А)нафтова

Б)озокеритна

В)металургійна

Г)лісообробна

Запитання 7

7.До чого привело малоземелля та низький соціальний рівень населення?

варіанти відповідей

А) кооперативний рух

Б) аграрна реформа

В)монополізація

Г)трудова еміграція

Запитання 8

8.Які назви організацій та напрямки їхньої діяльності правильно поєднанні:

варіанти відповідей

А)«Сокіл»

 заняття гімнастикою, протипожежною безпекою, туризмом

Б) «Січ»

 заняття сільським господарством, впровадження передових методів


В)«Пласт»

виховання на морально - християнських засадах, почуття патріотизму

Запитання 9

9. Коли в Австро-Угорській імперії було впроваджено загальне виборче право для чоловіків?


варіанти відповідей

А)1905

Б)1907

В)1908

Г1910)

Запитання 10

10.Яку партію очолив С. Смаль - Стоцький у 1909 році?


варіанти відповідей

 А) Українську народну партію

 Б) "Руську Раду"

В) Українську національно - демократичну партію

Запитання 11

11.Встановити в хронологічній послідовності події:

А)створення товариства "Сокіл"

Б) австрійська влада здійснила реформу виборчої системи

В) утворено молодіжну організацію "Пласт"

Г)утворення партії "Руська рада"

варіанти відповідей

А)А В Г Б

Б) А Г Б В

В)А Б Г В

Г) А В Б Г

Запитання 12

12. Друкований орган народовців Закарпаття на поч.ХХ ст.


варіанти відповідей

 А) "Наука"

 Б) "Свобода"

 В) "Хлібороб"

 Г) "Діло"

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест