Піраміда та її властивості (залік)

Додано: 19 жовтня 2023
Предмет: Геометрія, 11 клас
20 запитань
Запитання 1

Скільки граней має п'ятикутна піраміда?

варіанти відповідей

5

6

7

8

Запитання 2

Скільки вершин має 10-кутна піраміда?

варіанти відповідей

9

10

11

12

Запитання 3

Якщо піраміда правильна, то який многокутник може лежати у її основі?

варіанти відповідей

рівносторонній трикутник

прямокутник

квадрат

ромб

правильний п'ятикутник

Запитання 4

Вкажіть відрізок, що апофемою піраміди.

варіанти відповідей

SO

SK

OK

SB

Запитання 5

Трикутна піраміда називається...

варіанти відповідей

куб

ікосаедр

додекаедр

тетраедр

Запитання 6

Якою формулою скористаємося для знаходження площі бічної поверхні даної правильної піраміди

варіанти відповідей

Sб=1/2 РАВС⋅SK

Sб=1/2 РАВС⋅SО

Sб= SАВС⋅SК

Sб= 1/2SАВС⋅SК

Запитання 7

Розгортка якого многогранника зображена на малюнку?

варіанти відповідей
Запитання 8

Перпендикуляр, опущений з вершини піраміди на площину основи, -    це:  

варіанти відповідей

апофема

діагональ

висота

ребро

Запитання 9

Закінчіть речення: "Якщо бічні ребра піраміди рівні, то вершина піраміди проектується в ..."

варіанти відповідей

в центр кола описаного навколо основи

в будь яку точку основи

в центр кола вписаного в основу

в центр основи

Запитання 10

Площа повної поверхні піраміди дорівнює:

варіанти відповідей

Sп=Sб+2Sо

Sп=Sб - Sо

Sп=2Sб+Sо

Sп=2Sб+2Sо

Sп=Sб +Sо

Запитання 11

Бічними гранями піраміди є …

варіанти відповідей

чотирикутники

п’ятикутники

шестикутники

трикутники

Запитання 12

За малюнком укажіть основу апофеми піраміди.

варіанти відповідей

K

О

Е

С

Запитання 13

Нехай H-висота правильної піраміди, h-апофема піраміди. Визначити правильний запис.

варіанти відповідей

H=h

H>h

H<h

правильний запис відсутній

Запитання 14

На яких малюнках зображено піраміду, у якої бічне ребро перпендикулярне до площини основи

варіанти відповідей
Запитання 15

На яких малюнках зображено піраміду, у якої одна бічна грань перпендикулярна до площини основи

варіанти відповідей
Запитання 16

Апофема – це:

варіанти відповідей

 висота піраміди

діагональ призми

висота бічної грані правильної піраміди

ребро піраміди

Запитання 17

Якщо чотирикутна піраміда правильна, то її бічною гранню є...

варіанти відповідей

рівносторонній трикутник

 рівнобедрений трикутник

довільний трикутник


прямокутний трикутник

Запитання 18

Піраміда складається з......

варіанти відповідей

основи і вершини


основи і бічних граней

тільки трикутників

нема правильної відповіді

Запитання 19

Яке найменше число бічних граней може бути у піраміди?

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 20

Піраміда має 12 ребер. Скільки вона має вершин?

варіанти відповідей

6

12

8

7

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест