Потенціал. Різниця потенціалів. Еквіпотенціальні поверхні. Зв’язок напруженості однорідного електричного поля з різницею потенціалів Тест№4

11 запитань
Запитання 1

Скалярну величину, яка характеризує енергетичні властивості поля і дорівнює відношенню потенціальної енергії заряду, перміщеного у дану точку поля, до значення цього заряду називають...

варіанти відповідей

...електричною напругою

... потенціалом електростатичного поля в даній точці

...силою струму

Запитання 2

Одиниця потенціалу в СІ -

варіанти відповідей

1 А

1 Дж

1 В

1 Кл

Запитання 3

У випадку замкненої траєкторії руху заряду робота сил поля дорівнює...

варіанти відповідей

1 Дж

0

220 В

Запитання 4

Потенціальна енергія взаємодії двох зарядів від'ємна , якщо...

варіанти відповідей

заряди однойменні

заряди різнойменні

Запитання 5

Відповідно до теореми про ..................енергію, зміна потенціальної енергії заряду, взята з протилежним знаком, дорівнює роботі , яку виконує електростатичне поле по переміщенню заряду із точки 1 у точку 2 поля.

варіанти відповідей

потенціальну

кінетичну

електричну

Запитання 6

Потенціальну енергію взаємодії двох точкових зарядів, розташованих на певній відстані один від одного , визначають за формулою...

варіанти відповідей
Запитання 7

Потенціал електростатичного поля позначається символом...

варіанти відповідей

...U

...p

...φ

Запитання 8

Потенціал φ поля, створеного точковим зарядом Q, у точках, які розташовані на відстанях r від цього заряду, можна розрахувати за формулою...

варіанти відповідей
Запитання 9

У випадку, коли напрямок переміщення заряду і напрямок напруженості електричного поля збігаються , то формула зв'язку напруженості і різниці потенціалів набуває вигляду...

варіанти відповідей
Запитання 10

Визначте потенціал і напруженість електричного поля у 2 точці металевої сфери, позначеної на рисунку. Відстань між сусідніми точками рівна 0,5 r. Сфера заряджена позитивно.

варіанти відповідей
Запитання 11

Три однакові негативні заряди по 8 нКл розташовані у вершинах рівностороннього трикутника зі стороною 10 см. Укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Щоб система зарядів перебувала в рівновазі, у центр трикутника треба помістити негативний заряд.

Сила взаємодії між двома зарядами, розташованими у вершинах трикутника, може бути меншою ніж 50 мкН.

Щоб система зарядів перебувала в рівновазі, у центр трикутника треба помістити заряд Q, за модулем більший ніж 4 нКл.

Напруженість поля в кожній із вершин трикутника, утворювана зарядами, що розташовані у двох інших вершинах, менша від 10 кН/Кл.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест