12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Поверхні тіл обертання

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 6 разів
20 запитань
Запитання 1

Якщо осьовий переріз циліндра - квадрат, площа якого дорівнює 100 см2, то площа основи циліндра дорівнює:

варіанти відповідей

25 см2

25π см2

50π см2

50 см2

10π см2

100πсм2

Запитання 2

Якщо осьовий переріз циліндра - квадрат, площа якого дорівнює 100 см2, то площа бічної поверхні циліндра дорівнює:

варіанти відповідей

25 см2

25π см2

50π см2

50 см2

10π см2

100πсм2

Запитання 3

Якщо осьовий переріз циліндра - квадрат, площа якого дорівнює 100 см2, то площа повної поверхні циліндра дорівнює:

варіанти відповідей

125π см2

250π см2

150π см2

75 см2

інша відповідь

100πсм2

Запитання 4

Площа основи циліндра дорівнює 64π см2, а його висота - 10 см. Обчислити бічну поверхню циліндра.

варіанти відповідей

640πсм2

160πсм2

80πсм2

320πсм2

292πсм2

Запитання 5

Яка формула дає можливість обчислити площу бічної поверхні конуса?

варіанти відповідей

 S=Rl

S=2πRl

S=πRH

S=πR2H

S=1/3(πRH)

S=πRl

Запитання 6

Висота циліндра дорівнює 12 см, а його діаметр - 10 см. Обчислити повну поверхню циліндра.

варіанти відповідей

120π см2

145π см2  

100π см2  

170π см2

500 см2

Запитання 7

Якщо радіус і твірна конуса відповідно дорівнюють 2 і 5 см, то площа бічної поверхні конуса дорівнює

варіанти відповідей

10π см2

20π см2

40π см2

200π см2

400π см2

Запитання 8

Осьовим перерізом циліндра є прямокутник зі сторонами 6 і 8 см. Обчисліть бічну поверхню циліндра.

варіанти відповідей

96π см2

48π см2  

150π см2

24π см2  

48 см2

задача однозначно на вирішується

Запитання 9

Виразіть об’єм циліндра через радіус його основи, якщо висота циліндра вдвічі більша за радіус

варіанти відповідей
Запитання 10

Радіус сфери дорівнює 5 см. Обчисліть площу цієї сфери.

варіанти відповідей

25π см2

50π см2

75π см2

100πсм2

Запитання 11

Поверхня кулі дорівнює 36π , тоді площа діаметрального перерізу дорівнює:

варіанти відповідей

144π см2

9π см2

48π см2

36πсм2

Запитання 12

У господині є 5 видів фужерів циліндричної форми радіусом R та висотою H. Які фужери треба поставити на святковий стіл, щоб при наповнені їх ущерть, налити в них якнайменше рідини

варіанти відповідей

R =2; H = 4

R = 1; H = 8

R = 2; H = 3

R = 4; H = 1

R = 3; H = 2

Запитання 13

Якщо діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює і утворює з площиною основи кут α , то площа бічної поверхні циліндра дорівнює

варіанти відповідей

0,5πd2sinα cos α

0,5πd2 sin

0,5d2sin2a

 πd2

Запитання 14

Якщо точка віддалена від поверхні кулі на відстані, що дорівнює радіусу кулі, то з цієї точки видно частину кулі, площа якої відноситься до площі кулі, як:

варіанти відповідей

 1: 8

 1: 3

1: 4

1: 2

Запитання 15

Площа основи конуса дорівнює 36 см2, а його твірна - 10 см. Обчислити бічну поверхню конуса.

варіанти відповідей

360π см2

36π см

60π см2

180π см2  

120π см2

Запитання 16

У скільки разів зменшиться площа бічної поверхні конуса, якщо діаметр його основи зменшити в 3 рази?

варіанти відповідей

у 1,5 рази

у 3 рази

у 2 рази

не зміниться

інша відповідь

Запитання 17

Обчислити діаметр сфери, якщо площа поверхні її дорівнює 36π см2.

варіанти відповідей

3 см

2 см

1 см

5 см

4 см

Запитання 18

Якщо радіус конуса зменшити у 8 разів, а твірну збільшити у 4 рази, то площа бічної поверхні

варіанти відповідей

не зміниться

зменшиться у 2 рази

збільшиться у 2 рази

збільшиться на 4

інша відповідь

Запитання 19

Якщо середина ребра куба зі стороною 4 є центром сфери, радіус якої 2, то площа частини сфери що лежить в кубі дорівнює

варіанти відповідей

16π

Запитання 20

Знайдіть об’єм куба описаного навколо кулі, площа поверхні якох дорівнює 9π

варіанти відповідей

27π

64π

125π

216π

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест