Повторення. Паралельність у просторі

Додано: 28 квітня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 36 разів
21 запитання
Запитання 1

Через яку з наведених фігур можна провести єдину площину?

варіанти відповідей

Пряму і точку на ній

Пряму і точку, що не належить цій прямій

Три точки, що лежать на одній прямій

Дві точки

Запитання 2

Визначте взаємне розміщення діагоналей протилежних граней куба.

варіанти відповідей

Паралельні

Мимобіжні

Паралельні або мимобіжні

Перетинаються

Запитання 3

Визначте взаємне розміщення бічного ребра і діагоналі однієї з граней куба

варіанти відповідей

Мимобіжні

Мимобіжні або перетинаються

Паралельні

Перетинаються

Запитання 4

ABCDA₁B₁C₁D₁ − куб. Яка з наведених прямих паралельна площині АА₁С?

варіанти відповідей

ВС₁

А₁D

ВВ₁

D₁C₁

Запитання 5

Яке з наведених тверджень неправильне?

варіанти відповідей

Якщо одна з двох паралельних прямих перетинає площину, то друга пряма паралельна цій площині.

Пряму і площину називають паралельними, якщо вони не перетинаються.

Якщо пряма, що не належить площіні, непаралельна жодній прямій цієї площини, то вона перетинає цю площину.

Якщо пряма, що не належить площіні, паралельна якій-небудь прямій цієї площини, то вона паралельна й самій площіні.

Запитання 6

Діагоналі паралелограма паралельні площіні β. Яким є взаємне розміщення площини паралелограма і площини β?

варіанти відповідей

Визначити неможливо

Перетинаються

Збігаються

Паралельні

Запитання 7

Яке з наведених тверджень неправильне?

варіанти відповідей

Якщо дві прямі, що перетинаються, однієї площини відповідно паралельні двом прямим другої площини, то ці площини паралельні.

Відрізки паралельних прямих, що містяться між паралельними площинами, рівні.

Через мимобіжні прямі неможливо провести паралельні площини.

Якщо дві паралельні площини перетинає третя площина, то прямі їхнього перетину паралельні.

Запитання 8

Протилежні сторони паралелограма паралельні площині β. Яким є взаємне розміщення площини паралелограма і площини β?

варіанти відповідей

Паралельні.

Перетинаються

Збігаються

Визначити неможливо.

Запитання 9

Яка з фігур не може бути паралельною проекцією прямокутника?

варіанти відповідей

Паралелограм.

Трапеція.

Прямокутник.

Квадрат.

Запитання 10

Якщо прямі a i b паралельні a і с мимобіжні, то прямі b і с …

варіанти відповідей

паралельні

не паралельні

перетинаються

мимобіжні

Запитання 11

У правильному тетраедрі SAВС точка М — середина ребра SС. Прямі SВ I АМ ...

варіанти відповідей

перетинаються

паралельні

мимобіжні

можуть розмі­шуватися по-різ­ному в залежнос­ті від довжини ребра

Запитання 12

Якщо проекцією плоского чотири­кутника є прямокутник, то чотири­кутник не може бути ... 

варіанти відповідей

чотирикутником

квадратом

ромбом

трапецією

Запитання 13

Відомо, що відрізок і його паралельна проекція мають різні довжини. Яким є взаємне розміщення прямої, що містить відрізок, і площини його проекції? 

варіанти відповідей

Пряма паралельна площині

Пряма перетинає площину

Пряма лежить у площині проекції

Пряма перпендикулярна площині

Запитання 14

Основа АD трапеції АВСD парале­льна площині α . Пряма ВС ... 

варіанти відповідей

Паралельна площині α

Перетинає площину α

Лежить у площині α

Паралельна площині α чи лежить у площині α

Запитання 15

Скільки існує прямих, що прохо­дять через дану точку і паралельні даній площині?

варіанти відповідей

Одна

Дві

Жодної

Безліч

Запитання 16

Скільки пар паралельних між со­бою площин можна провести через дві паралельні прямі в просторі? 

варіанти відповідей

Одну

Дві

Жодної

Безліч

Запитання 17

Відомо, що пряма а паралельна прямій b. а пряма b паралельна пло­щині β. Як розміщені пряма а і пло­щина β? 

варіанти відповідей

Вони обов’язково паралельні

Вони можуть перетинатися

Вони паралельні чи перетинаються

Вони перпендикулярні

Запитання 18

Дві сторони трапеції паралельні площині α . Як розміщена середня лінія трапеції відносно площини α? 

варіанти відповідей

Вони паралельні

Середня лінія належить

Вони перегинаються

Вони перпендикулярні

Запитання 19

Через пряму, паралельну даній пло­щині. проведено дві площини, що перетинають цю площину по прямих а і b . Прямі a і b... 

варіанти відповідей

перетинаються

мимобіжні

паралельні

можуть перетинатися, а можуть і бути паралельними

Запитання 20

Деяка площина перетинає сторони DE і DF трикутника DEF у точках B і C відповідно і паралельна стороні EF. CD : CF = 3 : 7, BC =9 см. Знайдіть сторону EF трикутника.

варіанти відповідей

10 см

21 см

30 см

18 см

Запитання 21

Вказати пряму, що утворює з прямою СМ пару мимобіжних прямих.

варіанти відповідей

BL

BC

AD

DN

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест