Повторення. Перпендикулярні прямі та площини в просторі

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 289 разів
14 запитань
Запитання 1

Із вершини В рівнобедреного трикутника АВС (АВ = ВС) до його площини проведено перпендикуляр ВМ. Точка К − середина сторони АС. Чому дорівнює довжина відрізка МК, якщо МС = 20 см, ∠СМК = 600?

варіанти відповідей

20 см.

10√3 см.

10 см.

10√2 см.

Запитання 2

 У просторі задано дві прямі, які перетинаються . Скільки площин можна провести через ці прямі? 

варіанти відповідей

дві

одну

три

безліч

Запитання 3

  Якщо одна з двох площин проходить через пряму, перпендикулярну до другої площини, то ці площини...


варіанти відповідей

перетинаються під кутом 450

паралельні

визначити неможливо

перпендикулярні

Запитання 4

Оберіть пряму, яка мимобіжна прямій AA1.

варіанти відповідей

BB1

AB

D1C1

СС1

Запитання 5

Оберіть пряму, яка перпендикулярна площині BB1C1C.

варіанти відповідей

AB

A1D1

DD1

BC

Запитання 6

Паралельною проекцією квадрата є:


варіанти відповідей

трикутник

довільний чотирикутник

трапеція

паралелограм

Запитання 7

Якщо перпендикуляр дорівнює 3 см., а проекція похилої дорівнює 4 см., то похила буде дорівнювати:


варіанти відповідей

3 см

5 см

4 см

6 см

Запитання 8

Похила завдовжки 12 см утворює з площиною кут 300.

Знайдіть довжину проекції цієї похилої на площину. 

варіанти відповідей

6 cм.

6√3 cм.

6√2 cм.

12 см.

Запитання 9

Точка М віддалена від усіх вершин квадрата на 13 см. Знайти відстань від точки М до площини квадрата, якщо діагональ квадрата дорівнює 24 см

варіанти відповідей

11 см

5 см

37 см

9 см

Запитання 10

Яка з наведених фігур не може бутим паралельною проєкцією прямокутника?

варіанти відповідей

Паралелограм

Трапеція

Прямокутник

Квадрат

Запитання 11

Точка А віддалена від площини α на 12 см. З цією точки проведено до площини α похилу АВ завдовжки 13 см. Знайдіть довжину проекції похилої АВ на площину α.


варіанти відповідей

5 см

1 см

6 см

√313 см

Запитання 12

З деякої точки простору проведено до площини дві похилі. Одна із них дорівнює 24 см і утворює з площиною кут 30°. Знайдіть довжину іншої похилої, якщо її проекція на площину дорівнює 5 см.


варіанти відповідей

12 см

13 см

10 см

15 см

Запитання 13

Якщо площини α і β перпендикулярні, і до площини α проведена перпендикулярна пряма, що має спільну точку з площиною β, то як розташована ця пряма по відношенню до площини β?       

   

варіанти відповідей

Паралельна

 Лежить в β

Перпендикулярна

Інша відповідь

Запитання 14

Із точки, віддаленої від площини на 6 см, проведено дві похилі під кутом 45º до площини. Знайдіть відстань між основами похилих, якщо кут між їх проекціями дорівнює 120º. 

 

варіанти відповідей

6√3 см

6√2 см

 4√3 см

  4√2 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест