14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Повторення. Площі поверхонь та об'єми многогранників(11-Б)

Додано: 26 квітня 2020
Предмет: Геометрія, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Сторона основи правильної трикутної призми дорівнює 8 см. Обчисліть висоту призми, якщо площа її бічної поверхні дорівнює 48 см2

варіанти відповідей

24

2

4

6

Запитання 2

Бічне ребро прямої чотирикутної призми дорівнює 5 см. Знайти площу бічної поверхні призми, якщо її основою є прямокутник, діагональ якого дорівнює 10 см, а одна зі сторін - 8 см.

варіанти відповідей

28

6

32

140

Запитання 3

Площа повної поверхні куба з ребром 2 см дорівнює

варіанти відповідей

60 см2

30 см2

24 см2

36 см2

52 см2

Запитання 4

Площа бічної поверхні правильної чотирикутної піраміди зі стороною основи 5 см і апофемою - 3 см, дорівнює:

варіанти відповідей

60 см2

30 см2

24 см2

36 см2

52 см2

Запитання 5

Знайдіть довжину діагоналі прямокутного паралелепіпеда,

лінійні виміри якого 2см, 4см, 4см

варіанти відповідей

4см

5см

6см

10см

Запитання 6

Об’єм прямої трикутної призми АВСА1В1С1 дорівнює 48 см3. Точка М – середина ребра СС1 (див. рисунок). Обчисліть об’єм піраміди МАВС.

варіанти відповідей

6 см3

8 см3

12 см3

16 см3

24 см3

Запитання 7

Апофема - це ...

варіанти відповідей

висота бічної грані правильної піраміди, проведена з її вершини

довжина ребра правильної піраміди

перпендикуляр, проведений з вершини піраміди до її основи

основа похилої піраміди

Запитання 8

у скільки разів об'єм призми більше за об'єм піраміди, що мають спільну основу?

варіанти відповідей

вони рівні

в 2

в 3

в 4

Запитання 9

Скільки всього граней у піраміди, яка має 12 ребер?

варіанти відповідей

4

6

7

12

13

Запитання 10

На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Визначте градусну міру кута між прямими АВ1 і DD1.

варіанти відповідей

00

300

45o

60o

90o

Запитання 11

Обчисліть об'єм правильної трикутної призми, бічні грані якої є квадратами, а площа основи дорівнює 9√3см2

варіанти відповідей

54√3см3

27√3см3

27см3

162√3см3

Запитання 12

Цеглина має форму прямокутного паралелепіпеда з вимірами 25см, 12см, 6,5см. Знайдіть масу цеглини m ( для знаходження маси цеглини скористайтеся формулою m=ρν, де ν - об'єм, ρ=1,8г/см3 - густина цегли )

варіанти відповідей

5,31кг

3,51кг

3,5кг

3,41кг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест