Контрольна робота № 5 з теми: " Речення зі звертаннями, вставними словами, відокремленими членами"

Додано: 23 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 8 клас
Тест виконано: 6 разів
12 запитань
Запитання 1

1. Знайдіть вставне слово в реченні та його групу за значенням:

Рослини-символи як свідчать широко використовували  повсякденному житті наші предки (Із часопису). 

варіанти відповідей

   

варіанти відповідей

Указує на ввічливість    

  Виражає невпевненість 

 Виражає послідовність викладу  

Указує на джерело повідомлення  

Запитання 2

2. У реченні Крім нас самих, ніхто не захистить наш край (Д.Міщенко) наявні відокремлені члени речення, а саме:

варіанти відповідей

 означення;


варіанти відповідей

  прикладка;

 додаток;

 обставина;

 уточнюючі члени речення.

Запитання 3

У реченні Все зрушене, поруйноване, розлюблене в той час, коли до нього торкались чужинці, - тепер мовби одразу стало знов на своє місце (О.Гончар) означення не відокремлюється, тому що:


варіанти відповідей

прикметниковий (дієприкметниковий) зворот стоїть перед означуваним іменником i не має додаткового обставинного значення;

одиничні прикметники (дієприкметники) стоять після іменника, перед яким немає означення, й не мають інтонаційного, стилістичного навантаження;

означення за змістом стосується не так підмета, як присудка;

 означення стоїть після неособового займенника, узгодженого з ним.

Запитання 4

У реченні Замість Остряниці козаки вибрали собі за гетьмана Дмитра Томашевича-Гуню (І.Нечуй-Левицький) виділені члени речення:

варіанти відповідей

відокремлюються (комами);


не відокремлюються.

Запитання 5

У реченні Пішов Гонта похилившись; іде, спотикнеться (Т.Шевченко) обставина не відокремлюється, тому що вона виражена:


варіанти відповідей

 одиничним дієприслівником, який означає спосіб дії;

дієприслівниковим зворотом фразеологічного типу;

 дієприслівниковим зворотом, перед яким стоїть підсилювальна частка i;

дієприслівниковим зворотом, який тісно пов'язаний із дієсловом-присудком;

дієприслівниковим зворотом, який виступає в ролі однорідного члена з невідокремленим іншим членом речення;

дієприслівниковим зворотом, що утворений дієприслівником i сполучним словом який i знаходиться в складі підрядного речення;


сполученням іменників з прийменниками залежно від, відповідно до, завдяки, з причини тощо, яке інтонаційно та стилістично не виділяється.

Запитання 6

У реченні Воєвода московський Бутурлін вступив з військом в Полтавщину i зруйнував Миргород (І.Нечуй- Левицький) прикладка не відокремлюється, тому що:


варіанти відповідей

поширена прикладка стоїть перед означуваним іменником i не має обставинного значення;


виражена власною назвою й не має уточнюючого значення;

  зі сполучником як характеризує предмет з одного боку або має значення «у ролі кого, чого», тобто не має значення причини.

Запитання 7

Укажіть правильне твердження. Відокремлюватися можуть:


варіанти відповідей

підмет, присудок, обставина;    

 додаток, означення, обставина;

  підмет, присудок, означення;     

 підмет, додаток, обставина.

Запитання 8

Указати правильне твердження.


варіанти відповідей

Звертання — це слово, яке виражає ставлення мовця до висловленого ним повідомлення.

Звертання — це чуже мовлення, передане дослівно, без змін.

  Звертання — це слово, що називає особу або предмет, до якого звертаються з мовленням.

 Звертання — слово або сполучення слів, речення, що містить у собі додаткове повідомлення.

Запитання 9

Знайти речення, у якому звертання стоїть на початку.

варіанти відповідей

 Ти зійди на гору, брате, і поглянь на схід: стали світлі наші хати і просторий світ

 О ліро пушкінська, на світ увесь брини про зорі щастя

Ми зберегли тебе, вкраїнська мово, щоб лютий ворог не поранив

 Добрий день, тату мій і далі неосяжні, прийміть любов мою й тепло пісень моїх

Запитання 10

Визначити речення з поширеним звертанням.


варіанти відповідей

До тебе, Україно, наша бездольная мати струна моя перша озветься

 Пригадайте, мамо, те прощання край воріт, де сяяла роса

 Микито, знов мою пораду ти забув і судиш про князів

До тебе, мій дорогий юний друже, приходять усе нові та нові книжки, які відкривають безмежні обрії знань

Запитання 11

Знайти речення, у яких вставні слова виражають упевненість


варіанти відповідей

Безумовно, ти хоч не феномен, але спритний чоловік

Мені тепер відкрилося, нарешті, що людина створена для любові, для кохання, для зачарованості й захопленості

 Живу, як знаєте, я на хуторі, якраз на узліссі

 Увечері, справді, пішов дощ

Запитання 12

Слово на щастя є вставним у реченні (розділові знаки пропущено)


 

 

  

 

варіанти відповідей

На щастя українці дарують гостю вишиваний рушник.

 Жахіть війни на щастя ви не знали.

Лише працьовитий може сподіватися на щастя.

 На щастя і печаль я маю право.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест