21 травня о 18:00Вебінар: Психологічний супровід педагогів, дітей та батьків в умовах віддаленого спілкування та навчання

Річна 8 - ПР

Додано: 24 травня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 8 разів
30 запитань
Запитання 1

Установіть реагенти та послідовність їх використання для здійснення перетворення:

Zn → ZnO → ZnCl2 → Zn(OH)2 → ZnSO4

1.BaCl2; 2.HCl; 3.O2; 4.H2O; 5.H2SO4; 6.NaOH

варіанти відповідей

3, 2, 6, 5

4, 2, 5, 6


3, 1, 4, 5

4, 1, 3, 2

Запитання 2

Довести амфотерні властивості цинк гідроксиду можна взаємодією з речовинами

варіанти відповідей

натрій гідроксид

хлоридна кислота

ферум(ІІІ) сульфат

вода

барій хлорид

Запитання 3

Розрахуйте масу (г) сульфатної кислоти, що утворилася при взаємодії сульфур(VI) оксиду масою 20 г з водою.

варіанти відповідей

24,5

49

58,8

98

Запитання 4

Визначте об’єм водню (л) (н.у.), що утворюється під час розчинення металічного кальцію кількістю речовини 5 моль у великому надлишку води.

варіанти відповідей

20

56

112

45

Запитання 5

Укажіть лужні метали

варіанти відповідей

Ca

K

Na

O

Запитання 6

Вкажіть де метали розташовані у переодичній системі

варіанти відповідей

у верхній правій частині

у головних підрупах

у побічних групах

у лівій нижній частині I - III групах і побічних групах

Запитання 7

Укажіть рівняння можливих хімічних реакцій

варіанти відповідей

Ag + Cu(NO3

Al + Pb(NO3)2 

Al + Mg(NO3)2

AgNO+ Cu                   

Запитання 8

Якщо подіяти сульфатною кислотою на 3,5 моль калію то який об'єм водню можна одержати

варіанти відповідей

35,4 л

39,2 л

36,3 л

38,5 л

Запитання 9

Які кристалічні ґратки алмазу й барій хлориду? 

варіанти відповідей

 молекулярна й атомна

 атомна й металічна 

йонна й молекулярна 

 атомна і йонна 

Запитання 10

Позначте електронну формулу хімічного елемента, що утворює вищий оксид складу R2O5:

варіанти відповідей

4s24p2

5s25p2

2s22p4

4s24p3 

Запитання 11

Укажіть ознаки речовин з йонним типом хімічного зв’язку: 

варіанти відповідей

кристалічні речовини з високими температурами плавлення 

рідини з низькими температурами кипіння 

рідини з високими температурами кипіння 

кристалічні речовини з низькими температурами плавлення 

Запитання 12

Кислотні оксиди реагують з: 

варіанти відповідей

кислотами 

інертними газами 

лугами 

кислотними оксидами

Запитання 13

Позначте число електронів на зовнішньому енергетичному рівні атомів лужних елементів. 

варіанти відповідей

4

5

2

1

Запитання 14

Нукліди 108Ag і 107Ag

варіанти відповідей

мають однакову масу

містять онакове число нейтронів

мають однакове число потонів

мають однакове нуклонне число

Запитання 15

Укажіть речовину молекулярної будови, що має різкий специфічний запах

варіанти відповідей

силіцій(IV) оксид

карбон(ІІ) оксид

карбон(IV) оксид

сульфур(IV) оксид

Запитання 16

Проаналізуйте твердження й укажіть правильне:

варіанти відповідей

радіуси атомів зменшуються зліва направо в періоді та зменшуються згори донизу в групі

радіуси атомів збільшуються зліва направо в періоді, а в групах зменшуються знизу догори

радіуси атомів у межах періоду не змінюються

радіуси атомів у періоді зменшуються зліва направо, а головних підгрупах збільшуються згори донизу

Запитання 17

Обчисліть масову частку (%) солі в розчині, для приготування якого використали 0,2 моль купрум(ІІ) хлориду і 153 мл води

варіанти відповідей

5

10

15

20

Запитання 18

Укажіть суму коефіцієнтів у хімічному рівнянні термічного розкладу калій перманганату

варіанти відповідей

4

5

6

7

Запитання 19

Укажіть електронну формулу елемента, який розміщується в побічній групі IV групи 4 періоду

варіанти відповідей

...3d14s2

...3d24s2

...3d34s2

...3d44s2

Запитання 20

Укажіть молярну масу вищого оксиду (г/моль), утвореного р-елементом, який розміщується у V групі 3 періоду таблиці Періодичної системи хімічних елементів

варіанти відповідей

60

80

142

160

Запитання 21

Укажіть газ, густина якого за неоном становить 2,2

варіанти відповідей

сульфур(IV) оксид

карбон(II) оксид

карбон(IV) оксид

хлор

Запитання 22

Укажіть правильне твердження:

1) для визначення кількості нейтронів в ядрі атома потрібно кількість протонів атома елемента додати до нуклонного числа;

2) віднявши кількість протонів, що є в атомі елемента, від нуклонного числа, одержують число, яке вказує на кількість нейтронів у ядрі атома елемента;

3) кількість нейтронів визначається кількістю протонів атома елемента

варіанти відповідей

правильне лише перше твердження

правильне лише друге твердження

правильне лише третє твердження

правильні друге і третє твердження

Запитання 23

Укажіть фомулу сполуки, у молекулі якої спільні електронні пари утворюються s- та р-електронами

варіанти відповідей

Cl2O

OF2

SiH4

SO2

Запитання 24

Укажіть сумарну кількість протонів і електронів в йоні Al3+

варіанти відповідей

22

23

24

25

Запитання 25

Укажіть реагент, необхідний для здійснення перетворення: Na2SO4 → NaCl

варіанти відповідей

калій хлорид

хлоридна кислота

барій хлорид

барій карбонат

Запитання 26

На взаємодію з 8 г лужноземельного металу витратили 0,4 моль води. Укажіть число протонів в атомі металічного елемента, просту речовину якого використали

варіанти відповідей

12

56

38

20

Запитання 27

Проаналізуйте твердження, чи є серед них правильні:

1) ізотопи - це різновиди атомів різних елементів з однаковим значенням нуклонного числа;

2) ізотопи - це нукліди одного елемента;

3) ізотопи - це види атомів з однаковою кількістю протонів і різною кількістю нейтронів

варіанти відповідей

правильне лише твердження 1

правильне лише твердження 2

правильними є твердження 1 і 2

правильними є твердження 2 і 3

Запитання 28

Укажіть формули речовин, з якими взаємодіє калій гідроксид: 1)BaO; 2)BaCl2; 3)ZnCl2; 4)NaCl; 5)HCl; 6)SO3

варіанти відповідей

2, 4, 5

4, 5, 6

1, 3, 4

3, 5, 6

Запитання 29

Укажіть формулу речовини, у молекулі якої є потрійний зв′язок

варіанти відповідей

NH3

N2

Cl2

H2S

Запитання 30

Укажіть речовии, які взаємодіють із хлоридною кислотою:

1) купрум(ІІ) оксид; 2) калій нітрат; 3) калій карбонат; 4) мідь; 5) купрум(ІІ) гідроксид; 6) калій сульфат

варіанти відповідей

1, 2, 3

1, 3, 5

3, 5, 6

4, 5, 6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест