5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Підсумкова контрольна робота з геометрії 10 клас

Додано: 17 травня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 246 разів
11 запитань
Запитання 1

Дві прямі, що лежать в одній площині і не перетинаються, називаються …

варіанти відповідей

Мимобіжними.

Паралельними

Перпендикулярними

Запитання 2

Пряма і площина паралельні, якщо ця пряма …

варіанти відповідей

. Паралельна деякій прямій, що лежить у цій площині
Паралельна кожній прямій, що лежить у цій площині


Перетинає дану площину


Перпендикулярна до деякої прямої, що лежить у цій площині

Запитання 3

Якщо площина проходить через пряму, перпендикулярну до іншої площини, то ці площини …


варіанти відповідей

Перетинаються

Перпендикулярні

Паралельні. 

Запитання 4

Виберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 5

Знайти модуль вектора 

варіанти відповідей

3

5

6

12

4

Запитання 6

Знайти скалярний добуток векторів 

варіанти відповідей

3

5

12

4

6

Запитання 7

З точки до площини проведено перпендикуляр і похилу, довжини яких відповідно дорівнюють 5 і 13. Знайти довжину проекції похилої на площину.

варіанти відповідей

3

5

12

4

6

Запитання 8

Знайти відстань між точками 

варіанти відповідей

3

5

12

4

6

Запитання 9

Точка S знаходиться на відстані 10 см від вершин рівностороннього трикутника АВС. Обчислити відстань від точки S до площини трикутника, якщо сторона трикутника дорівнює 8√3 см.


варіанти відповідей

3

5

12

4

6

Запитання 10

Через вершину В прямокутника ABCD проведено пряму BS, перпендикулярну до його площини. Відстані від точки S до решти вершин дорівнюють 9см, 10см, 13см. Знайти довжину відрізка SB.варіанти відповідей

2√3

3√3

4√3

8

Запитання 11

1.   Дано куб АВСDA1B1C1D1. Укажіть градусну міру кута між прямою СD1 та площиною АDD1.

варіанти відповідей

300

450

600

900

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест