Роздрібна торговельна мережа

Додано: 18 січня
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 6 разів
15 запитань
Запитання 1

За якою ознакою роздрібні торговці об'єднуються в локальну, регіональну, національну роздрібну мережу?

варіанти відповідей

За територіальною ознакою.

За своїм змістом.

За місцем розташування.

За видами і типами.

Запитання 2

Які є класичні приклади роздрібної торговельної організації?

варіанти відповідей

Підприємства торгівлі, торговельно-сервісні системи.

Галузеві роздрібні торговельні об'єднання, госпрозрахункові роздрібні торговельні підприємства, роздрібні торговельні мережі.

Роздрібні торговельні об'єднання, торговельно-сервісні системи, магазини.

Усі відповіді правильні.

Запитання 3

Які основні вимоги висуваються до організації роздрібної торговельної мережі?

варіанти відповідей

Максимальне наближення до покупців, дотримання раціональних типів і видів спеціалізації, забезпечення рентабельності роботи, оптимальна забезпеченість споживачів мережею.

Максимальне наближення до покупців, групування роздрібних торговельних підприємств за асортиментом, доступність до споживачів.

Сталість місцезнаходження, характер капітальності споруд, забезпечення рентабельності роботи.

Усі відповіді правильні.

Запитання 4

Назвіть види роздрібної торговельної мережі.

варіанти відповідей

Торговельні павільйони, торговельні палатки, магазини.

Роздрібні, оптові, дрібнороздрібні, дрібнооптові.

Стаціонарна, посилкова, електронна, напівстаціонарна, пересувна.

Стаціонарна, напістаціонарна, роздрібна, віртуальна.

Запитання 5

За якими ознаками класифікують види роздрібних торговців?

варіанти відповідей

За ступенем сталості місцезнаходження, принципами організації роботи, характером капітальності споруди.

За принципами організації та забезпечення рентабельності роботи, оптимальністю забезпечення споживачів мережею роздрібних торговців.

За принципами зосередження, концентричності розташування, групування асортименту.

За принципами організації роботи, доступності до споживачів, групування асортименту.

Запитання 6

Як поділяють роздрібних торговців за основними принципами організації роботи?

варіанти відповідей

Роздрібні, дрібнороздрібні, віртуальні.

Оптові, роздрібні.

Стаціонарні, пересувні, напівстаціонарні.

Усі відповіді правильні.

Запитання 7

Як називається торгівля, що здійснюється з допомогою особливих прийомів і методів, які ґрунтуються на застосуванні електронних засобів передачі інформації?

варіанти відповідей

Електронна.

Віртуальна.

Пересувна.

Торгівля через автомати.

Запитання 8

Які види роздрібних торговельних підприємств називають стаціонарними?

варіанти відповідей

Електронні комерційні центри, електронні віртуальні магазини.

Палатки, кіоски, павільйони, магазини.

Павільйони, магазини, торговельні комплекси та центри.

Торговельні автомати, павільйони, торгові місця.

Запитання 9

Які види РТМ називають пересувними?

варіанти відповідей

Палатки, кіоски, автомагазини.

Автомати, ятки, автомагазини.

Торгові місця, ятки, напівстаціонарні, віртуальні магазини.

Автомагазини, розвозки, розноски, збірно-розбірні ятки.

Запитання 10

До якого виду роздрібних торговців належать торговельні павільйони?

варіанти відповідей

До стаціонарних.

До віртуальних.

До напівстаціонарних.

До пересувних.

Запитання 11

Який тип магазину найрозповсюдженіший у торговельній мережі споживчої кооперації України?

варіанти відповідей

Продовольчі товари.

Універмаг.

Культтовари.

Товари повсякденного попиту.

Запитання 12

За якою ознакою розрізняють вузькоспеціальзовані, спеціалізовані й універсальні магазини?

варіанти відповідей

За спеціалізацією товарних комплексів.

За товарною спеціалізацією.

За характером концентрації торговельних підприємств.

Усі відповіді правильні.

Запитання 13

Чим відрізняються між собою такі типи магазинів: "Гіпермаркет", "Універмаг", "Супермаркет"?

варіанти відповідей

Торговельною площею й асортиментом.

Місцем розташування й асортиментом.

Товарною спеціалізацією.

Характером процесу обслуговування.

Запитання 14

Яка основна відмінність характеризує тип магазину гіпермаркет?

варіанти відповідей

Асортимент товарів.

Місце розташування.

Розмір торговельної площі.

Форма обслуговування.

Запитання 15

Як називається тип магазину, що характеризується обмеженою номенклатурою торговельних послуг?

варіанти відповідей

Міні-маркет.

Універсам.

Дискаунт.

Продовольчі товари.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест