11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Облік зобов'язань 2

Додано: 19 січня
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 16 разів
25 запитань
Запитання 1

Облік короткострокових зобов’язань ведуть на рахунках…

варіанти відповідей

3 класу

4 класу

5 класу

6 класу

Запитання 2

Облік розрахунків з особами за випущеними та сплаченими власними облігаціями зі строком погашення більше 12 місяців з дати балансу ведуть на рахунку..

варіанти відповідей

50

51

52

53

Запитання 3

Облік довгострокових зобов’язань ведуть на рахунках…

варіанти відповідей

3 класу

4 класу

5 класу

6 класу

Запитання 4

Для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками короткостроковими векселями призначено рахунок …

варіанти відповідей

61

62

63

64

Запитання 5

Вкажіть напрям надходження палива , коли складають такий комплекс бухгалтерських записів: Дт 203   Кт 631; Дт 641 Кт 631; Дт 631 Кт 311?

варіанти відповідей

 Придбання палива за плату

Надходження палива як внесок до статутного капіталу

Надходження палива від власного виробництва

Безоплатно одержане паливо

Запитання 6

Вказати кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою отримано короткостроковий кредит банку на поточний рахунок:

варіанти відповідей

Дт 311      Кт 601

Дт 601       Кт 311

 Дт 311 Кт 501

Дт 501       Кт 611

Запитання 7

Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою погашено заборгованість перед постачальниками короткостроковими векселями виданими:

варіанти відповідей

Дт 63        Кт 311

Дт 63        Кт 313

Дт 63  Кт 621

Дт 63        Кт 511

Запитання 8

Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою частину кредиту, що за умовами угоди повинна бути сплачена у поточному році, переведено до складу поточних зобов’язань:

варіанти відповідей

Дт 311      Кт 501

Дт 601      Кт 311

Дт 611      Кт 311

Дт 501  Кт 611

Запитання 9

Вказати кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою об’єкт основних засобів отриманий у довгострокову фінансову оренду:

варіанти відповідей

Дт 103      Кт 531

Дт 104      Кт 152

Дт 131      Кт 103

Дт 531      Кт 611

Запитання 10

Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нараховані орендні платежі в частині фінансових витрат:

варіанти відповідей

Дт 104      Кт 531

 Дт 952 Кт 684

Дт 531      Кт 611

 Дт 611      Кт 311

Запитання 11

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання визначає:

варіанти відповідей

П(С)БО 10

П(С)БО 11

П(С)БО 12

Закон України ”Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

Запитання 12

Для обліку одержаних авансів поставку матеріальних цінностей призначено субрахунок…

варіанти відповідей

681

361

631

371

Запитання 13

Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою отримано будівельні матеріали від крелиторів 

варіанти відповідей

Дт 205 Кт 631

Дт 205 Кт 685

Дт 685 Дт 205

Дт 205 Кт 377

Запитання 14

Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою придбані запасні частини 

варіанти відповідей

Дт 152      Кт 207

Дт 207      Кт 685

Дт 207      Кт 631

Дт 207      Кт 46

Запитання 15

Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції – отримані саджанці від постачальника:

варіанти відповідей

Дт 208      Кт 746

Дт 208      Кт 631

Дт 208      Кт 685

Дт 208      Кт 208

Запитання 16

Заборгованість з придбання автомобілів, тракторів, комбайнів, робочих машин і обладнання у постачальників нараховують на підставі:

варіанти відповідей

Видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних

Накладних внутрігосподарського призначення

Акта приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

Платіжного доручення

Запитання 17

Комерційний документ, яким оформляється торговельна угода на купівлю-продаж, – це…

варіанти відповідей

Приймальна квитанція

Акт виконаних робіт

Договір купівлі-продажу

Товарно-транспортна накладна

Запитання 18

Надходження товарів від постачальників оформляється документами...


варіанти відповідей

Товарно-транспортною накладною, накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення), видатковою накладною

Актом виконаних робіт, накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення),

Накладною внутрігосподарського призначення

Лімітно-забірною карткою на отримання матеріальних цінностей

Запитання 19

Синтетичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ведуть у...

варіанти відповідей

Журналі-ордері № 3В с.-г. та Головній книзі

Журналі-ордері № 3А с.-г. та Головній книзі

Реєстрі операцій за розрахунками з постачальниками і підрядниками            № 3.3 с.-г.

Журналі-ордері № 3Б с.-г. та Головній книзі

Запитання 20

Вкажіть правильну відповідь визначення - Зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу, – це:

варіанти відповідей

Поточні зобов’язання

Довгострокові зобов’язання

Цільове фінансування

Власний капітал

Запитання 21

Визначити кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування податкового зобов’язання з ПДВ:

варіанти відповідей

Дт 361        Кт 701

Дт 701  Кт 641

Дт 641       Кт 631

Дт 641        Кт 311

Запитання 22

Суму податкового кредиту з ПДВ відображають за: 

варіанти відповідей

Дебетом рахунка 641

Кредитом рахунка 641

Дебетом рахунка 631


Кредитом рахунка 701

Запитання 23

Визначити кореспонденцію рахунків під час перерахування суми ПДФО:


варіанти відповідей

Дт 641  Кт 311

Дт 641      Кт 631

Дт 701      Кт 641

Дт 661      Кт 641

Запитання 24

При перерахування постачальнику авансу в сумі 12000 грн в обліку виконують записи:

варіанти відповідей

Дт 371 Кт 311 12000 грн та Дт 641 Кт 644 2000 грн;

Дт 371 Кт 311 12000 грн;

Дт 631 Кт 311 12000 грн та Дт 641 Кт 631 2000 грн;

Дт 311 Кт 681 12000 грн та Дт 643 Кт 641 2000 грн.

Запитання 25

Виберіть правильну відповідь на відображення купівлі молодняку тварин у постачальників на суму 12000 грн, в тому числі ПДВ – 2000 грн:


варіанти відповідей

Дт 213 Кт 631 10000 грн;     Дт 641  Кт 631  2000 грн

Дт 213      Кт 631 12000 грн; Дт 641  Кт 631  2000 грн

Дт 213      Кт 631 10000 грн; Дт 641  Кт 631  2000 грн

Дт 155      Кт 631 10000 грн; Дт 641  Кт 631  2000 грн

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест