Самостійна робота. Об'єм кулі

Підготовка до письмової самостійної роботи

Додано: 2 березня
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 107 разів
11 запитань
Запитання 1

Якщо R - радіус кулі, то його об'єм дорівнює:

варіанти відповідей

4∕3πR3;

4πR2;

1∕3πR2H;

πR2H.

Запитання 2

Якщо радіус кулі дорівнює 3 см, то її об'єм дорівнює:

варіанти відповідей

27π см3

36π см3

9π см3

18π см3

Запитання 3

Якщо об'єм кулі дорівнює 36π см3, то її радіус дорівнює:


варіанти відповідей

1 см;

2см;

3см;

4 см.

Запитання 4

У скільки разів збільшиться об'єм кулі, якщо її радіус збільшити у два рази?

варіанти відповідей

у два рази;

у чотири рази;

у вісім разів;

не зміниться.

Запитання 5

Об'єм однієї кулі в 125 разів більший за об'єм іншої. У скільки разів радіус першої кулі більший за радіус іншої кулі?

варіанти відповідей

у 125 разів;

у 25 раз;

у 5 раз;

у 500∕3 раз.

Запитання 6

Діаметр кулі дорівнює 20 см. Знайти її об'єм.

варіанти відповідей

4000π∕3;

32000π∕3;

4000π∕3 см3;

32000π∕3 см3.

Запитання 7

Переріз кулі площиною, віддаленою від центра кулі на відстань 6 дм, має радіус 8 дм. Знайдіть об'єм кулі.

варіанти відповідей

4000π∕3 см3;

4000π∕3 дм3;

1333⅓π дм3;

1333⅓π см3.

Запитання 8

Мідний куб, ребро якого дорівнює 10, переплавили в кулю. Знайдіть діаметр кулі. (Втратами металу під час переплавлення знехтуйте.)

варіанти відповідей

10∛3∕4π см3;

10∛3∕4π;

20∛3∕4π;

20∛3∕4π см3;

Запитання 9

Знайдіть відношення об'ємів двох куль, радіуси, яких дорівнюють 2 см і 4см:

варіанти відповідей

1:2

1:3

1:4

1:8

Запитання 10

Якщо площа великого круга дорівнює S, то об'єм кулі дорівнює:

варіанти відповідей

4S∕3√S∕π;

4S∕3√S∕π м3;

3S∕4√S∕π;

3S∕4√S∕π м3.

Запитання 11

Кулю перетнуто площиною, розташованою на відстані Н від центра кулі. Знайдіть об'єм кулі, якщо її радіус, проведений у точку кола, що обмежує переріз, утворює кут β з прямою, яка проходить через центри кулі й перерізу:

варіанти відповідей

4πH3∕3cos3β;

4πH3∕3sin3β;

4πcos3β∕3Н3;

4πH3∕3cos3β см3.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест