Сила Ампера

Додано: 5 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
9 запитань
Запитання 1

Де правильно показано напрям сили Ампера, що діє на провідник з боку магнітного поля, лінії якого перпендикулярні до площини рисунка?

варіанти відповідей

А

Б

Г

В

Запитання 2

Мідне кільце «надягнене» на скляну трубку, у якій перебуває штабовий магніт. У кільці тече індукційний струм, коли воно:


варіанти відповідей

рухається вздовж трубки від північного полюса до південного

розташоване біля середини магніту

розташоване біля північного магнітного полюса

розташоване біля південного магнітного полюса

рухається вздовж трубки від південного полюса до північного

Запитання 3

Явище електромагнітної індукції застосовують:

варіанти відповідей

в електродвигунах

в генераторах електричного струму

в електровимірювальних приладах

у гучномовцях

Запитання 4

Визначте, які магнітні полюси стрілок позначено цифрами.

варіанти відповідей

1 і 2 — північні полюси

1 і 2 — південні полюси

1 — південний, 2 — північний

1 — північний, 2 — південний

Запитання 5

Для чого в конструкції електровимірювальних приладів передбачено спіральні пружини?

варіанти відповідей

для повернення стрілки на нуль

для точніших показів вимірювального приладу

щоб стрілка не коливалася

щоб відхилення стрілки було пропорційне струмові

Запитання 6

Укажіть полюси постійних магнітів.

варіанти відповідей

ліворуч — північний полюс, праворуч — південний

ліворуч — південний полюс, праворуч — північний

ліворуч — північний полюс, праворуч — північний

ліворуч — південний полюс, праворуч — південний

Запитання 7

Укажіть, у якому з випадків а–г на рисунку сила Ампера, що діє на провідник зі струмом між полюсами магніту, напрямлена від нас.

варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 8

У якому з випадків а–г на рисунку магнітне поле не діє на провідник зі струмом?

варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 9

Замкнений контур знаходиться на спільному осерді з котушкою, під'єднаною через реостат до джерела струму. За яких умов у контурі виникне індукційний струм?

варіанти відповідей

контур треба знімати з осердя або надягати на нього

змінювати опір кола з котушкою за допомогою реостата

пропускати постійний струм у колі з котушкою

виймати осердя з котушки і кільця

розмикати або замикати коло з котушкою

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест