Багатоманітність органічних сполук

Додано: 27 квітня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 208 разів
15 запитань
Запитання 1

Вкажіть кількість речовин, зображених такими формулами:

варіанти відповідей

одна

дві

три

чотири

Запитання 2

CH3 - CH2 - CH3 ; CH3 - CH2 - CH2 - CH3

Наведені органічні речовини є:


варіанти відповідей

ізомерами

представниками одного класу органічних сполук

гомологами

представниками різних класів органічних сполук

Запитання 3

Органічні речовини, формули яких CH3 - CH2 - CHO і CH3 - CH2 - COOH, є відповідно представниками:

варіанти відповідей

одноатомних спиртів і багатоатомних спиртів

амінокислот і вуглеводів

жирів і естерів

альдегідів і карбонових кислот

Запитання 4

Органічні речовини, формули яких NH2 - CH2 - CH3 і NH2 - CH2 - CH2 - COOH, є відповідно представниками:

варіанти відповідей

спиртів і жирів

амінів й амінокислот

вуглеводів і естерів

альдегідів й амінів

Запитання 5

Вкажіть речовини, які можуть вступати в реакцію гідрування (гідрогенізації):

варіанти відповідей

бутан

пентен

пропін

гексан

Запитання 6

Реакцією гідратації алкену можна одержати:

варіанти відповідей

спирт

алкан

естер

алкін

Запитання 7

Реакцією тримеризації етину добувають:

варіанти відповідей

етан

пропен

бензен

фенол

Запитання 8

Виберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Гліцерол є представником багатоатомних спиртів

З металічним натрієм може взаємодіяти і етанол, і фенол

Якісною реакцією на одноатомні насичені спирти є взаємодія з бромною водою

Якісною реакцією на багатоатомні спирти є взаємодія з купрум(ІІ) гідроксидом

Запитання 9

Вкажіть характеристичну групу альдегідів:

варіанти відповідей

- СООН

- СНО

- СОО -

- ОН

Запитання 10

Проаналізуйте наведені нижче твердження.

І. Етаналь вступає в реакцію "срібного дзеркала"

ІІ. Карбонові кислоти - це сполуки, що містять одну або декілька характеристичних груп - СООН, сполучених з вуглеводневим залишком.

Чи є поміж них правильні?

варіанти відповідей

правильне лише перше

правильне лише друге

обидва правильні

немає правильних

Запитання 11

Формули лише карбонових кислот наведено в рядку:

варіанти відповідей

NH2CH2COOH, NH2CH3, HCOOH

CH3CH(CH3)COOH, C17H35COOH, CH2(COOH)2

C5H11COOH, C4H9CHO, C3H7COOH

CH3COOH, HCOOCH3, CH3COOCH3

Запитання 12

Вкажіть назву реакції, яка відповідає схемі:

R1COOH + R2OH → R1COOR2 + H2O ,

де R1, R2 - вуглеводневі залишки

варіанти відповідей

окиснення

полімеризації

гідратації

естерифікації

Запитання 13

Виберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Залежно від природи вуглеводневих замісників аміни можуть бути насиченими, ароматичними

Анілін є представником насичених амінів

Анілін - дуже сильна основа, що діє на індикатори

Насичені первинні аміни - найсильніші серед амінів

Запитання 14

Вкажіть речовини, з якими буде взаємодіяти аміноетанова кислота:

варіанти відповідей

хлоридна кислота

натрій гідроксид

металічний натрій

2-амінопропанова кислота

Запитання 15

Вкажіть назву речовини, яка вступатиме в реакцію полімеризації:

варіанти відповідей

бутан

бензен

пропен

етан

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест