Скалярний добуток векторів

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 50 разів
13 запитань
Запитання 1

Знайдіть скалярний добуток вектоів х̅ = (1; 2; - 3) і у̅ = ( -8; 2; 4).


варіанти відповідей

-16

0

16

-2

Запитання 2

Обчисліть кут між векторами m̅ і n̅ , якщо ∣ m̅∣ = 2√2 , ∣n̅∣ = 2, m̅ ⋅ n̅ = -4

варіанти відповідей

45⁰

60⁰

120⁰

135⁰

Запитання 3

Знайдіть кут між векторами а̅ = (-2; 0; 2) і р̅ = (0; 0; 4)

варіанти відповідей

30⁰

45⁰

60⁰

90⁰

Запитання 4

При яких значеннях а вектори m̅ = (1; 4; а) і n̅ = (2; 3; -7) перпендикулярні?

варіанти відповідей

3,5

- 3,5

2

- 2

Запитання 5

При якому значенні x вектори a̅ (−x; 4; 2) i (6; 3;−3x) перпендикулярні ?

варіанти відповідей

8

6

5

3

1

Запитання 6

Відомо, що ∣̅х∣=3, ∣̅у∣=6, φ =600, де φ − кут між векторами ̅х і ̅у. Знайти

̅х ( ̅х + ̅у).

варіанти відповідей

18

−21

22

−16

20

Запитання 7

Чи буде трикутник, вершини якого мають координати А(6; -2; 3), В(10; 0; 4), С(13; -4; 0) прямокутним? Яка з вершин є вершиною прямого кута?

варіанти відповідей

ні

так, А

так, В

так, С

Запитання 8

Знайти скалярний добуток векторів, якщо їх модулі дорівнюють 12 та 7 , а кут між ними 45о .

варіанти відповідей

84√2

42√2

42√3

84√3

Запитання 9

При якому значенні m вектори а(1; ‒ 2; 4m) і b(2; 2m+1;m) взаємно перпендикулярні

варіанти відповідей

m = -1

m = 0; m =2

  m =1; m = 0

m = 4

Запитання 10

Дано вектори а(-2;8;-4), b(1;-4;k) . При якому значенні k вектори а і b:

1) колінеарні; 2)перпендикулярні?

варіанти відповідей

1) 2;

2) -8,5.

1) -2;

2) -8,5.

1) -2;

2) 8,5.

1) 2;

2) 8,5.

Запитання 11

Чому дорівнює кут між векторами ̅а̅ (1;0;1) і ̅b̅ (1;1;0)?

варіанти відповідей

0о

60о

90о

120о

Запитання 12

Знайти скалярний добуток векторів ̅а̅ (2; -5; 1) і ̅b̅ (-3; -1; 4).

варіанти відповідей

3

- 7

15

- 3

Запитання 13

Знайти ∣ ̅b̅ ∣2, якщо ̅b̅ (-2; 1; 4)

варіанти відповідей

21

√21

1

13

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест