Повторення. Відстані та кути у просторі.

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
10 запитань
Запитання 1

Відрізок СД не перетинає площину α, а точка М - його середина. Відстань від т.С до площини α дорівнює 10 см,а від точки М до площини α - 6 см. Знайти відстань від точки Д до площини α.

варіанти відповідей

8

4

3

2

Запитання 2

Діагональ грані куба дорівнює 4√2 см.Знайдіть відстань між паралельними гранями куба.

варіанти відповідей

4√2

4√3

4

8

Запитання 3

Похила до площини утворює з цією площиною кут 300. Знайдіть довжину проекції похилої на цю площину,йкщо довжина похилої 6 см.

варіанти відповідей

3√2

3√3

3

2

Запитання 4

Кінці відрізка СД завдовжки 17 см належать двом паралельним площинам. Проекція відрізка на одну з площин дорівнює 15 см. Знайти відстань між цими площинами.

варіанти відповідей

8

12

10

16

Запитання 5

Дві площини перетинаються під кутом 450 . Точка А належить одній з площин і віддалена від лінії перетину на 6см. Знайти відстань від точки А до другої площини.

варіанти відповідей

2

3√3

3√2

3

Запитання 6

Якому із запропованих значень не може дорівнювати кут між мимобіжними прямими?

варіанти відповідей

10

00

830

900

Запитання 7

Через гіпотенузу АВ прямокутного трикутника АВС проведено площину α. Відстань від точки С до площини дорівнює 6 см, АВ=13 см,площа трикутника АВС = 30см2,,ВС> АС. Знайти довжину катета ВС, та кут між прямою ВС та площиною.

варіанти відповідей

12, 300

14, 450

18 ,600

20,540

Запитання 8

Точка М віддалена від кожної вершини квадрата на 13 см, а від площини квадрата - на 12 см. Знайдіть площу квадрата.

варіанти відповідей

90

75

36

50

Запитання 9

Через вершину квадрата ,периметр якого дорівнює 32 см,до площини квадрата провідено перпендикуляр завдовжки 7 см. Знайдіть відстань від кінця цього перпендикуляра,що не належитьплощині квадрата,до прямої,що містить діагональ квадрата,яка не має спільних точок з перпендикуляром.

варіанти відповідей

8

12

9

10

Запитання 10

Два рівнобедрені трикутники,площі яких 25см2 ,40 см2,мають спільну основу завдовжки 10 см. Кут між площинами трикутників 600 . Знайдіть відстань між вершинами трикутників.

варіанти відповідей

7

3,2

8

5,4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест