12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Складне синтаксичне ціле.

Додано: 24 березня
Предмет: Українська мова, 9 клас
Тест виконано: 861 раз
12 запитань
Запитання 1

Завершене висловлювання, яке складається з кількох речень, об'єднаних між собою змістом та синтаксично, і служить для вираження зв'язних думок, називають:

варіанти відповідей

словом

реченням

лексемою

текстом

Запитання 2

Тема тексту - це:

варіанти відповідей

мета тексту, заради якої його створено

те, про що йдеться в тексті, його зміст

сукупність виражальних засобів

стилістичні фігури

Запитання 3

Абзац - це:

варіанти відповідей

тема тексту

головна думка тексту

частина тексту від одного відступу до іншого, у якій розкрито зміст підтеми

частина тексту, яка несе найбільше емоційне навантаження

Запитання 4

Розповідь, опис, роздум - це:

варіанти відповідей

стилі мовлення

засоби мовлення

типи мовлення

жанри мовлення

Запитання 5

Які є типи мовлення?

варіанти відповідей

замітка, стаття, фейлетон

оповідання, новела, повість

розповідь, опис, роздум

науковий, публіцистичний, художній

Запитання 6

Що можна виділити в тексті з погляду актуального членування?

варіанти відповідей

другорядні члени речення

вступ, головну частину, закінчення

підмет і присудок

відоме й нове

Запитання 7

Де (з погляду актуального членування) міститься основне повідомлення в реченні?

варіанти відповідей

у відомому

у присудкові

у новому

в обставині

Запитання 8

В описових реченнях відоме й нове - це:

варіанти відповідей

теза й доказ

аргумент і висновок

назва особи, що виконує дію

назва предмета та назва його ознаки

Запитання 9

Які є види опису?

варіанти відповідей

повідомлення, заява, оголошення

індуктивний та дедуктивний

пейзаж, портрет, інтер'єр

аналітичний і синтетичний

Запитання 10

Що називають складним синтаксичним цілим?

варіанти відповідей

речення з різними видами зв'язку

абзац тексту

група речень, об'єднаних тісним змістовим і граматичним зв'язком і забезпечують більш повний порівняно з реченням розвиток думки

сукупність усіх правил певної мови, якими користуються мовці у процесі спілкування

Запитання 11

Що є метою художнього опису?

варіанти відповідей

Забезпечення точної інформації про предмет, його розмір, форму, вагу, колір, тощо.

оцінювання предмета за його призначенням та аргументування цієї оцінки

створення образу предмета, підкреслення в ньому найхарактернішого, висловлення певного ставлення до нього

створення загадок

Запитання 12

Науковий, художній, публіцистичний - це:

варіанти відповідей

стилі мовлення

засоби мовлення

типи мовлення

жанри мовлення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест