13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Спирти, альдегіди, карбонові кислоти, естери, жири.

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 17 разів
20 запитань
Запитання 1

Загальна формула насичених одноатомних спиртів

варіанти відповідей

CnH2nHO

CnH2n+2O

CnH2n+1OH

CnH2n+1COOH

CnH2n(OH)2

CnH2n-1OH

Запитання 2

До оксигеновмісних органічних сполук належать

варіанти відповідей

алкени

альдегіди

естери

багатоатомні спирти

карбонові кислоти

алкіни

алкани

кетони

Запитання 3

Назви насичених альдегідів походять від назв відповідних алканів із додаванням суфікса

варіанти відповідей

-ол

 -аль

 -ин

 -он

Запитання 4

Укажіть загальну структурну формулу одноосновних карбонових кислот

варіанти відповідей
Запитання 5

Укажіть характеристичну групу альдегідів

варіанти відповідей
Запитання 6

Трьохатомні спирти — це

варіанти відповідей

органічні речовини, що складаються з трьох хімічних елементів

похідні вуглеводнів, що містять у своєму складі три гідроксильні групи

органічні речовини, що містять три атоми Оксигену 

органічні речовини, що містять три однакових радикали

Запитання 7

Назва речовини, структурна формула якої

варіанти відповідей

2,3-диметилпентанол

3,4-диметилпропаналь

3,4-диметилгексанол

2,3-диметилпентаналь

3,4-диметилпентанова кислота

3,4-диметилпентаналь

Запитання 8

Хімічна формула стеаринової кислоти

варіанти відповідей

C2H5 COOH

C17H35OH

C17H33 COOH

C17H35COOH

C15H31 COOH

C2H4 (COOH)2

Запитання 9

Рівняння реакції повного окиснення етанолу:

варіанти відповідей

2СН3OH + 3O2 → 2CO2 + 4H2O


  2C2H5OH + 7O2 → 4CO2 + 6H2O

  

СН3OH + O2 → HCOOH + Н2О

  

 C2H5OH + O2 → C2H5COOH

C2H5OH + O2 → C2H4О + Н2О

  C3H7OH + 5O2 → 3CO2 + 4H2O

Запитання 10

Відрізнити розчин етанової кислоти від розчину етанолу можна :

варіанти відповідей

за допомогою індикатора фіолетового лакмусу

за кольором розчину

за запахом

за допомогою гідрогенкарбонату (харчової соди)

за допомогою амоніачного розчину Аргентум (І) оксиду (Ag2O)

за допомогою кухонної солі (NaCl)

Запитання 11

Альдегіди можна визначити за

варіанти відповідей

реакцією "срібного дзеркала"

рекцією з Купрум (ІІ) оксидом

рекцією з Купрум (ІІ) гідроксидом

реакцією гідратації

рекцією з Натрій гідроксидом

зміною кольору індикатора лакмуса

Запитання 12

Жири належать до класу

варіанти відповідей

етерів

естерів

карбонових кислот

багатоатомних спиртів

Запитання 13

В результаті реакції дегідратації одноатомних спирів в присутності концентрованої сульфатної кислоти можуть утворитись

варіанти відповідей

етер + вода

алкен + вода

альдегід

вуглекислий газ + вода

Запитання 14

Тверді жири відрізняються від олій:

варіанти відповідей

залишками багатоатомних спиртів

залишками багатоатомних спиртів та карбонових кислот

кількістю залишків карбонових кислот в складі молекули

насиченістю залишків карбонових кислот

Запитання 15

Олії перетворюють на тверді жири шляхом

варіанти відповідей

гідратації в присутності лугів

гідрогенізації за високих температур і тиску в присутності каталізаторів

тривалого нагрівання без доступу повітря

змішування жирів тваринного та рослинного походження

Запитання 16

Якісною реакцією на багатоатомні спирти є іх взаємодія з

варіанти відповідей

киснем

 

 натрієм

 

 водою

  

Купрум (ІІ) гідроксидом

вищими карбоновими кислотами

натрій гідрогенкарбонатом

Запитання 17

В результаті внутрішньомолекулярної дегідратації етилового спирту утворюється

варіанти відповідей

етин

 

 етан

 

 етен

  

етаналь

етандиол

етанова кислота

Запитання 18

Позначте насичені карбонові кислоти

варіанти відповідей

стеаринова

олеїнова

масляна

пальмітинова

лінолева

етанова

Запитання 19

Основу мил одержують з жирів шляхом

варіанти відповідей

каталітичної гідрогенізації

нагрівання з водою

гідратації в присутності Натрій (чи Калій) гідроксиду

неповного окиснення

Запитання 20

Представники яких класів органічних сполук використовуються в пафумерії для надання продуктам виробництва характерних приємних запахів

варіанти відповідей

багатоатомні спирти

одноатомні спирти

альдегіди

насичені карбонові кислоти

ненасичені карбонові кислоти

естери

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест