Спирти . Фенол. І варіант

Додано: 20 січня 2022
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 484 рази
18 запитань
Запитання 1

Укажіть функціональну групу спиртів:

варіанти відповідей

-ОН

-СООН

-СОН

Запитання 2

Гліцерол належить до ...

варіанти відповідей

фенолів

одноатомних спиртів

насичених одноатомних спиртів

багатоатомних спиртів

Запитання 3

Вкажіть сполуку, з якою відбувається реакція у бензеновому ядрі фенолу:

варіанти відповідей

Br2

NaOH

HCl

Na

Запитання 4

Етанол одержують реакціями :

варіанти відповідей

гідратацією етилену

спиртового бродіння глюкози

дегідратацією етину

заміщення активними металами

гідратацією ацетилену

дегідратацією алканолів

Запитання 5

Внутрішньомолекулярна дегідратація за to властива для такої речовини :

варіанти відповідей

СН3ОН

С2Н5ОН

С6Н6

С6Н5ОН

Запитання 6

Фенол має сильніші кислотні властивості ніж спирти :

варіанти відповідей

так

ні

однакові властивості

Запитання 7

Позначте, що є сировиною для добування фенолу:

варіанти відповідей

кам'яне вугілля

нафта

природний газ

нафтопродукти

Запитання 8

Вкажіть отруйну речовину, яка викликає сліпоту навіть у малих дозах :

варіанти відповідей

фенол

метанол

етанол

бутанол

Запитання 9

Виберіть фізичні властивості . які характерні для фенолу :

варіанти відповідей

безбарвна кристалічна речовина

на повітрі набуває рожевого забарвлення

низькоплавка речовина

добре розчиняється у холодній воді

має характерний запах

безбарвна рідина

Запитання 10

Скільки ізомерних речовин відповідають формулі С3Н7ОН :

варіанти відповідей

дві

три

чотири

п'ять

Запитання 11

Укажіть продукти взаємодії етанолу з натрієм:

варіанти відповідей

H2O

 H2

C2H5ONa

CH3COONa

Запитання 12

Яка сполука не належить до спиртів?

варіанти відповідей

 етанол  

бензол

метанол

гліцерол

етиленгліколь

Запитання 13

Залежно від характера атома Карбону , з яким сполучені гідроксильні групи , спирти поділяють на:

варіанти відповідей

Первинні

Одноатомні

Вторинні

Двохатомні

Третинні

Трьохатомні

Запитання 14

Речовина СН3-СН(ОН)- СН3 має назву :

варіанти відповідей

пропан- 2 -ол

пропан-1 ол

бутан -2-ол

етан- 2 -ол

Запитання 15

Сполука СН3-СН(ОН)-СН(СН3)-СН3 має назву :

варіанти відповідей

3- метилбутан-2-ол

2- метилбутан -2-ол

3 метилпентан-2-ол

2- метилпропан-2ол

Запитання 16

Розчинність спиртів у воді зі збільшенням кількості атомів Карбону :

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

залишається незмінною

спочатку збільшується, а потім зменшується

Запитання 17

В результаті реакції обміну між етиловим спиртом та гідроген хлоридом утворюються такі речовини :

варіанти відповідей

С2Н5Cl

Н2

Н2О

СН3Cl

С2Н5ОН

Cl2

Запитання 18

Фенол застосовують :

варіанти відповідей

у медицині як антисептик

у процесі синтезу фенолоформальдегідних пластмас

як добавку до мила і напоїв

в текстильній промисловості

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест