Спирти. Фенол. ІІ варіант

Додано: 20 січня 2022
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 506 разів
18 запитань
Запитання 1

Укажіть функціональну групу фенолу :

варіанти відповідей

-ОН

-СООН

-СНО

Запитання 2

Укажіть загальну формулу насичених одноатомних спиртів:

варіанти відповідей

CnH2n+2

CnH2n+1ОН

CnH2n+1CHO

CnH2n+1COOH

Запитання 3

Вкажіть назви речовин, з якими взаємодіє етанол:

варіанти відповідей

бромна вода

натрій

натрій бромід

гідроген хлорид

кисень

купрум (ІІ) оксид

Запитання 4

Карболова кислота - це:

варіанти відповідей

Бензол

Фенол

Етанол

Бутанол

Запитання 5

Яка речовина є реактивом на насичені одноатомні спирти :

варіанти відповідей

Сu(OH)2

CuO

Br2

KMnO4

Запитання 6

Вкажіть речовини, з якими хімічні властивості фенолу відбуваються за гідроксильною групою :

варіанти відповідей

Na

NaOH

FeCl3

CuO

HCl

Br2

Запитання 7

Вкажіть отруйну речовину, яка викликає опіки та становить загрозу не тільки для здоров'я людини, а й для рослин і тварин :

варіанти відповідей

метанол

фенол

етанол

бутанол

Запитання 8

Вкажіть метал , який заміщує Гідроген у гідроксильній групі спиртів :

варіанти відповідей

Сu

Na

Ag

Pb

Запитання 9

Скільки ізомерних речовин відповідають формулі С4Н9ОН :

варіанти відповідей

дві

три

чотири

п'ять

Запитання 10

Ізмером етанолу є :

варіанти відповідей

СН3-О-СН3

С2Н5-О-С2Н5

С2Н5ОН

СН3ОН

Запитання 11

Виберіть ПОМИЛКОВІ твердження :

варіанти відповідей

одноатомні насичені спирти взаємодіють з лугами

одноатомні насичені спирти дисоціюють

одноатомні спирти знебарвлюють колір індикаторів

одноатомні насичені спирти взаємодіють з натрієм

серед одноатомних насичених спиртів немає газів

Запитання 12

Вкажіть суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції горіння гліцеролу

С3Н8О3 + О2 =

варіанти відповідей

14

23

9

24

Запитання 13

Укажіть зовнішній ефект якісної реакції для визначення гліцеролу:

варіанти відповідей

утворення білого осаду

 утворення блакитного осаду

 утворення синього розчину

 утворення червоно-оранжевого осаду

утворення білого розчину

Запитання 14

Укажіть фізичні властивості етанолу:

варіанти відповідей

рідина з характерним запахом

добре розчиняється у воді

газ з характерним запахом

 практично не розчиняється у воді

Запитання 15

Залежно від кількості гідроксильних груп спирти поділяють на :

варіанти відповідей

Одноатомні

Первинні

Двохатомні

Третинні

Вторинні

Трьохатомні

Запитання 16

Властивості спиртів зумовлені наявністю :

варіанти відповідей

функціонільної групи -ОН і внутрішньомолекулярного водневого зв'язку

функціонільної групи -ОН і міжмолекулярного водневого зв'язку

характеристичної групи -ОН і внутрішньомолекулярного водневого зв'язку

Запитання 17

В результаті спиртового бродіння глюкози утворюються речовини :

варіанти відповідей

С2Н5ОН

С2Н4ОН

СО2

Н2О

С6Н12О6

Запитання 18

Гліцерол застосовують :

варіанти відповідей

у текстильній промисловості

як добавку для мила та напоїв

у процесі синтезу фенолоформальдегідних пластмас

для вичинювання шкіри

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест