Спирти. Хімія 10 клас

Додано: 11 грудня 2023
Предмет: Хімія, 10 клас
Копія з тесту: Спирти. Хімія 10 клас
14 запитань
Запитання 1

Назвіть за систематичною номенклатурою речовину, формула якої зображена на малюнку.

варіанти відповідей

 2-метилпентан-2-ол

2-метилпропан-2-ол

2-метилпропан

пропан-2-ол

Запитання 2

Окисненням етену водним розчином Калій перманганату (р-ція Вагнера) отримують:

варіанти відповідей

етанол

етиленгліколь

етан

етанову кислоту

Запитання 3

Назвіть за систематичною номенклатурою речовину, формула якої зображена на малюнку.

варіанти відповідей


2-метилпропан-2 ол

2,2-диметилбутан-3-ол

3-метилбутан-2-ол

1,2-диметилпропан-1-ол

Запитання 4

Допишіть рівняння реакції та вкажіть суму коефіцієнтів : C2H5-OH + Na→ 

варіанти відповідей

4

6

7

8

Запитання 5

Серед наведених формул вказати формули спиртів

варіанти відповідей

СН3СООН

СН3СН2СООН

СН3ОН

СН3СН2ОН

С3Н8О3

С2Н4(ОН)2

Запитання 6

Виберіть сполуку, з якої можна безпосередньо добути етанол:

варіанти відповідей

етан

ацетилен

бутан

етилен

Запитання 7

До яких спиртів належить гліцерол?

варіанти відповідей

Двохатомні

ароматичні

одноатомні

трьохатомні

Запитання 8

Якicна реакцiя на бaгатоатомнi спирти

варіанти відповідей

Сu(OH)2 ; синiй колip

Cu2O, cинiй колip

Cu(OH)2, цегляний колip

Фенолфталеïн, синiй колip

Запитання 9

Відомо,що 10 мл цього спирту викликає сліпоту, а 25-50 мл спирту можуть спричинити смерть? Вкажіть назву та молекулярну формулу цього спирту:

варіанти відповідей

С2Н5-ОН

етанол

СН3-ОН

метанол

С4Н9-ОН

бутанол

С3Н7-ОН

пропанол

Запитання 10

Глiцерин

варіанти відповідей

Отруйний

Не отруйний

За звичайних умов рiдина

За звичайних умов газ

Запитання 11

За кількістю гідроксильних груп спирти поділять на

варіанти відповідей

насичені

одноатомні

багатоатомні

ароматичні

Запитання 12

Вкажіть назви речовин, з якими взаємодіє етанол:

варіанти відповідей

бромна вода         

натрій хлорид

натрій

гідроген бромід

Запитання 13

Яка сполука не належить до спиртів?


варіанти відповідей

етанол  

метанол

бензол

гліцерол

Запитання 14

Позначте сполуки, з якими взаємодіють багатоатомні спирти.

варіанти відповідей

Ферум(III) хлорид

Купрум оксид

Купрум(II) гідроксид

Натрій

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест