12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Стереометрія (теорія)

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 54 рази
12 запитань
Запитання 1

Виберіть основні фігури стеріометрії:

варіанти відповідей

точка

пряма

відрізок

промінь

площина

Запитання 2

Виберіть в переліку аксіоми стереометрії:

варіанти відповідей

Через будь-які три точки, які не лежать на одній прямій, можна провести площину і до того ж тільки одну.

Через пряму і точку можна провести площину, і до того ж тільки одну.

Якщо дві різні площини мають спільну точку, то вони перетинаються по прямій, що проходить через цю точку.

У просторі існує принаймні одна площина і точка, яка їй не належить.

Якщо дві точки прямої належать площині, то вся пряма лежить у цій площині.

Запитання 3

Оберіть з переліку варіанти з умовою проведення єдиної площини в просторі:

варіанти відповідей

Через пряму і точку, що лежить на ній можна провести площину і до того ж тільки одну.

Через дві мимобіжні прямі в просторі можна провести площину і до того ж тільки одну.

Через дві паралельні прямі в просторі можна провести площину і до того ж тільки одну.

Через пряму і точку, що не лежить на ній можна провести площину і до того ж тільки одну.

Через дві прямі, що перетинаються можна провести площину і до того ж тільки одну.

Запитання 4

Оберіть в переліку пари мимобіжних прямих в прямокутному паралелепіпеді ABCDA1B1C1D1

варіанти відповідей

AAi BC

B1C1 i AD

DD1 i BB1

A1D1 i CD

Запитання 5

Оберіть в переліку пари паралельних прямих в прямокутному паралелепіпеді ABCDA1B1C1D1

варіанти відповідей

AAi BC

B1C1 i AD

DD1 i BB1

A1D1 i CD

Запитання 6

 При паралельному проектуванні зберігаються:

варіанти відповідей

перпендикулярність відрізків

градусні міри кутів

пряма проектується у відрізок

паралельність відрізків

відношення довжин відрізків однієї прямої або паралельних прямих

Запитання 7

Оберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Якщо пряма паралельна якій-набудь прямій у площині, то вона паралельна цій площині.

Якщо площина проходить через пряму, паралельну другій площині, і перетинається з цією площиною, то пряма їх перетину паралельна даній прямій.

Паралельні площини перетинаються січною площиною по перпендикулярним прямим.

Якщо дві прямі, що перетинаються лежать в різних площинах, то ці площини паралельні.

Запитання 8

Оберіть правильне твердження щодо взаємного розміщення двох площин у просторі:

варіанти відповідей

Перетинаються

Мимобіжні

Паралельні

Перпендикулярні

Запитання 9

Оберіть в переліку пари перпендикуляра до площини в прямокутному паралелепіпеді ABCDA1B1C1D1

варіанти відповідей

AA⊥ (BCD)

B1C1 ⊥ (AВD)

AВ⊥ (CС1В1)

DD1 ⊥ (BB1А1)

AD1 ⊥(C1СD1)

Запитання 10

 Оберіть в переліку пари перпендикулярних прямих в прямокутному паралелепіпеді ABCDA1B1C1D1

варіанти відповідей

A1D ⊥ AB

B1C1 ⊥ C1D

AВ⊥ C1D1

B1D1 ⊥ D1D

AD1 ⊥ BC1

Запитання 11

У переліку оберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

Якщо одна з двох площин проходить через пряму, паралельну до другої площини і вони перетинаються, то лінія перетину є спільним перпендикуляром до даних площин.

Кутом між площинами, що перетинаються, називається кут між прямими, проведеними в даних площинах перпендикулярно лінії перетину.

Кутом між площинами, що перетинаються, називається кут між прямими, що лежать в даних площинах і перетинаються.

Якщо одна з двох площин проходить через пряму, перпендикулярну до другої площини, то такі площини перпендикулярні.

Запитання 12

Оберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Якщо похила перпендикулярна прямій на площині, що проходить через її основу, то проекція похилої на цю площину також перпендикулярна до даної прямої.

Якщо похила перпендикулярна прямій на площині, що проходить через її основу, то проекція похилої на цю площину не перпендикулярна до даної прямої.

Двогранним кутом називають частину простору, що обмежується двома півплощинами, що перетинають третю площину.

Двогранним кутом називають частину простору, що обмежується двома півплощинами, що виходять з однієї прямої.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест