18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

текст

Додано: 21 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 9 клас
Тест виконано: 24 рази
15 запитань
Запитання 1

3. Текст — це: 
варіанти відповідей

А синтаксична одиниця, що утворюється поєднанням двох або більшої кількості повнозначних слів 

Б стиль художньої літератури, який використовується в поетично-художній творчості

В змістова, структурно-граматична єдність речень, груп речень, параграфів, розділів та інших мовленнєвих одиниць, у яких ширше і повніше, ніж у реченні, розгортаються і конкретизуються думки, воля, почуття 

Г синтаксична одиниця, більша за словосполучення, що відзначається смисловою та інтонаційною завершеністю 

Запитання 2

Стилістичні засоби української мови – це 

 

варіанти відповідей

А елементи мови, що мають стилістичне забарвленняБ єдність фонетичних, лексичних, морфологічних, синтаксичних засобів 


В повільний темп мовлення, чітка вимова звуків, правильне наголошення слів 


Г бездоганність мовлення, логічна побудова та мовне оформлення думки 

Запитання 3

2. Підтеми або мікротеми, що можуть бути виділені в межах основної теми тексту і для висвітлення кожної з яких необхідна певна кількість речень, називають варіанти відповідей

А текстом 

 

 

Б метою висловлювання

В складним синтаксичним цілим

Г мовленням

Запитання 4

Укажіть, які з наведених жанрів характерні для наукового стилю мовлення 

варіанти відповідей

А промова, стаття, памфлет, гумореска 

Б устав, протокол, акт, кодекс, доручення, судовий вирок, резюме, розписка, інструкція, наказ, об'ява 

В драма, проза та поезія 

Г монографія, наукова стаття, дисертація, анотація, рецензія, підручник, лекція 


Запитання 5

Скласти план - означає  


варіанти відповідей

А поділити текст на абзаци 

Б зазначити послідовність розташування думки 

В вказати, як речення пов'язані між собою у тексті 

Г визначити в тексті мікротеми, чітко й стисло їх сформулювати 

Запитання 6

Речення в тексті пов'язані за допомогою 


варіанти відповідей


А займенників, абзаців, іменників, теми 
Б синонімів, власних назв, мікротем 
В повторів «відомого» і «нового», прикметників, головної думки 

Г займенників, сполучників, синонімів, повторів, спільнокореневих слів 

Запитання 7

2.Тема тексту - це...

варіанти відповідей

А) те, чого текст навчає, що схвалює або засуджує;

Б) його зміст, те, про що в ньому розповідається;

В) оцінка предмета чи явища;

Запитання 8

3.Головна думка тексту - це...

варіанти відповідей

А) те, чого текст навчає, що схвалює або засуджує;

Б) його зміст, те, про що в ньому розповідається

В) висновок, що робить автор;

Запитання 9

4. Мікротема - це

варіанти відповідей

А) основний зміст абзацу;

Б) кількість абзаців

В) висновок, що робить автор;

Запитання 10

5. Скласти план означає...

варіанти відповідей

А) поділити текст на абзаци;

Б) зазначити послідовність розташування думки;

В) визначити в тексті мікротеми, чітко й стило їх сформувати.

Запитання 11

6. Визначте тему та головну думку тексту


Понад 300 років помідори були лише декоративною рослиною, вони навіть вважалися отруйними. З історії відомо, що особистий кухар американського президента Джорджа Вашингтона був підкуплений британською розвідкою і намагався отруїти голову держави, додаючи йому в їжу... помідори. Сьогодні відомо, що вони багаті на вітаміни, каротин, мінеральні речовини.

варіанти відповідей

А) Історія помідорів. Помідори багаті на поживні речовини;


Б) Помідори. Помідори є отруйними;


В) Спроба отруїти президента. Роль британської розвідки;


Запитання 12

7.З яких частин складається текст?

варіанти відповідей

Зачин, основна частина, кінцівка

Основна частина, кінцівка, зачин

Кінцівка, зачин, основна частина,

Запитання 13

8. Прочитайте текст і скажіть, до якого стилю він належить:

Білокачанна капуста належить до найпоширеніших овочів. Вона потребує вологи і погано розвивається в умовах жаркого та сухого клімату. Свіжа капуста, так як і квашена, багата на вітамін С.

варіанти відповідей

А) художній;

Б) науковий;

В) розмовний;

Запитання 14

9. Заголовок тексту повинен відображати

варіанти відповідей

А) тип мовлення;

Б) тему та головну думку тексту;


В) стиль мовлення.


Запитання 15

10. Кінцівка —

варіанти відповідей

А) розкриває тему тексту (його зміст).

Б) готує до сприйняття того, про що йтиметься в тексті.

В) це завершення тексту, своєрідний підсумок усього висловленого.


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест