Тест 2 Прямокутний, рівнобедрений трикутник Підготовка до ЗНО

Додано: 5 березня
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 36 разів
24 запитання
Запитання 1

Знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника, катети якого дорівнюють 8 см і 6 см.

варіанти відповідей

14 см

7 см

50 см

10 см

Запитання 2

Знайдіть діагональ прямокутника, якщо його сторони дорівнюють 2 см і 4 см

варіанти відповідей

√14 см

2√5 см

4 см

9 см

Запитання 3

Знайдіть висоту рівнобедреного трикутника, основа якого 24 см, а бічна сторона - 13 см

варіанти відповідей

5 см

√407 см

√313 см

10 см

Запитання 4

Знайдіть сторону ромба, діагоналі якого дорівнюють 8 см і 6 см

варіанти відповідей

10 см

14 см

5 см

12,5 см

Запитання 5

Чому дорівнює діагональ квадрата зі стороною 5 см?

варіанти відповідей

25 см

50 см

5√2 см

10√2 см

Запитання 6

Яке із тверджень не правильне?

варіанти відповідей

Довжина відрізка є додатнім числом

У прямокутному трикутнику довжина гіпотенузи більша за довжину будь - якого з катетів

Відстань від точки до прямої - це довжина перпендикуляра, проведеного з точки до прямої

Із точки А до прямої m можна провести безліч перпендикулярів.

Запитання 7

Катет прямокутного трикутника дорівнює a , а прилеглий до нього кут β. Чому дорівнює гіпотенуза?

варіанти відповідей

а ⁄ cosβ

a ⁄ sinβ

a cosβ

a tgβ

Запитання 8

Катет прямокутного трикутника дорівнює в, а протилежний йому кут β. Чому дорівнює гіпотенуза?

варіанти відповідей

b tgβ

b ⁄ cosβ

b sinβ

b ⁄ sinβ

Запитання 9

Катет прямокутного трикутника дорівнює - 7 см, а протилежний йому кут 25⁰. Чому дорівнює другий катет?

варіанти відповідей

7 ⁄ sin 25⁰

7 ⁄ tg 25⁰

7 tg 25⁰

7 cos 25⁰

Запитання 10

У трикутнику АВС ∠А = 60⁰,∠С = 90⁰, АВ = 6√3 см.Знайдіть АС

варіанти відповідей

3 см

3√3 см

6 см

9 см

Запитання 11

У трикутнику АВС гіпотенуза 13 см, ∠В = 35⁰. Чому дорівнює катет АС?

варіанти відповідей

13 sin 35⁰

13 cos 35⁰

13 tg 35⁰

13 ⁄ sin 35⁰

Запитання 12

Знайдіть катет прямокутного трикутника, якщо його гіпотенуза і другий катет дорівнюють 13 см і 12 см.

варіанти відповідей

1 см

5 см

25 см

16 см

Запитання 13

Знайдіть висоту рівнобедреного трикутника, проведену до основи, якщо його бічна сторона та основа відповідно дорівнюють 26 см і 20 см.

варіанти відповідей

16 см

12 см

24 см

28 см

Запитання 14

Яке з наведених тверджень є правильним? У прямокутному трикутнику:

варіанти відповідей

квадрат гіпотенузи дорівнює різниці квадратів катетів;

квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів.

гіпотенуза дорівнює сумі квадратів катетів;

гіпотенуза дорівнює різниці квадратів катетів;

Запитання 15

Знайдіть висоту рівностороннього трикутника, якщо його сторона дорівнює 10 см.

варіанти відповідей

5√3 см

5 см

√2 см

4√3 см

Запитання 16

Знайдіть катети рівнобедреного прямокутного трикутника, якщо його гіпотенуза дорівнює 8.

варіанти відповідей

4 см

3 см

5 см

4√2 см

Запитання 17

Знайдіть гіпотенузу АВ прямокутного трикутника АВС, якщо АС = 8 см, sin А = 0,6

варіанти відповідей

13,2 см

6 см

10 см

6,4 см

Запитання 18

Чому дорівнює сума гострих кутів прямокутного трикутника?

варіанти відповідей

30⁰

90⁰

45⁰

інша відповідь

Запитання 19

Знайдіть гострий кут прямокутного трикутника ,якщо один з них дорівнює 40⁰

варіанти відповідей

140⁰

40⁰

50⁰

45⁰

Запитання 20

Чому дорівнює катет який лежить проти кута 30⁰

варіанти відповідей

 іншому катету

половині іншого катета

гіпотенузі

 половині гіпотенузи

Запитання 21

За рисунком знайдіть СВ

варіанти відповідей

15 см

13√5 см

5 √15 см

7 см

Запитання 22

За даним рисунком знайдіть х - невідому сторону трикутника.

варіанти відповідей

6 см

60 см

12 см

інша відповідь

Запитання 23

Гострий кут ромба 600, менша діагональ 5 см. Знайдіть периметр ромба.

варіанти відповідей

25 см

40 см

20 см

50 см

Запитання 24

Знайдіть площу прямокутного трикутника, якщо радіус кола, описаного навколо нього, дорівнює 5 см, а один із катетів – 6 см

варіанти відповідей

15 см2

24 см2

30 см2

48 см2

60 см2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест