Тест "Так - ні" (перевірка засвоєння знань основних понять, що характеризують механічний рух)

За тестом, який передбачає погодитися чи відхилити запропоноване формулювання, учні оцінюють рівень своїх навчальних досягнень, а вчитель виявляє прогалини у засвоєнні знань з теми, рівень розвитку аналітичного та алгоритмічного мислення, уваги.

Додано: 1 липня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 119 разів
12 запитань
Запитання 1

Основна задача механіки - визначити положення тіла в будь-який момент часу

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 2

Система відліку, яку використовують для опису руху тіла, складається з тіла відліку та пов′язаної з ним системи координат

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 3

Матеріальна точка - це фізична модель, що відповідає тілу, розмірами якого в умовах певної задачі можна знехтувати.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 4

За видом траєкторії механічний рух буває прямолінійний та криволінійний

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 5

Шлях - це фізична величина, що дорівнює довжині траєкторії

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 6

З плином часу координата тіла та шлях можуть зменшуватися

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 7

Переміщення - це вектор, проведений від початкового положення тіла до його положення в певний момент часу

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 8

Якщо початкове положення тіла визначається координатою хо, а кінцеве - координатою х, то його кінцеве положення можна записати рівнянням: х = хо + sx

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 9

За криволінійного руху модуль переміщення завжди менший за пройдений шлях

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 10

Переміщення тіла не може дорівнювати нулю

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 11

Положення тіла може визначатися одніє або двома координатами

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 12

Проекція вектора може бути додатною, від′ємною або дорівнювати нулю

варіанти відповідей

так

ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест