8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

ТЕСТ_4. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Додано: 13 січня
Предмет: Українська мова, 8 клас
Тест виконано: 722 рази
10 запитань
Запитання 1

1. У реченні Генерал набрав пригорщу пшениці, довго на неї дивився, глянув на батька, на жінок, оглянувся на танки, на небо з літаками, обережно висипав зерно чомусь у кишеню... (М. Вінграновський) безсполучниковим зв'язком з'єднано:

варіанти відповідей

А однорідні члени речення;

Б частини безсполучникового речення;

В однорідні члени речення i частини безсполучникового речення.

Запитання 2

2. У реченні Ще не прочувалася та мить, ота сльоза, той сміх до захлинання (Г. Світлична) однорідні члени речення з'єднані:

варіанти відповідей

А без сполучників;

Б за допомогою сполучників;

В змішаним способом.

Запитання 3

3. У реченні: «Та вже святіть не святіть мою хату, а я одірву та й не буду закладати на колотнечу», — сказав Карпо (І. Нечуй-Левицький) між однорідними членами без сполучника кома не ставиться:

варіанти відповідей

А між двома дієсловами в однаковій формі, що вказують на рух i його мету;

Б між двома однаковими або близькими за значенням словами, з яких друге вжите iз запереченням не, якщо таке словосполучення становить одне ціле.

Запитання 4

4. У реченні ...Я ж не вітер чоловік, помитарствую, поб’юся та й засну колись навік (В. Симоненко) між виділеними однорідними членами речення, не з'єднаними сполучниками, слід поставити:

варіанти відповідей

А кому;

Б тире.

Запитання 5

5. У реченні Я спробував уявити собі широчезнy, залиту сонцем дopoгy, якою віднині вирушу у світлу далечінь... (В. Скляр) між означеннями ставиться кома, тому що:

варіанти відповідей

А вони характеризують предмети з одного боку;

Б друге означення пояснює, уточнює перше;

В вони є художніми означеннями;

Г поряд стоять спочатку прикметник (дієприкметник), а потім — прикметниковий (дієприкметни-ковий) зворот.

Запитання 6

6. Між означеннями, що означають предмети з різних боків, кома не ставиться, тому допущено помилку в такому реченні:

варіанти відповідей

А Ось одного разу чує граф лихі, тривожні вісті... (Леся Українка);

Б Жовте, каламутне світло потиху лине догори... згадки життя здіймаються, як іскри, i гаснуть, попеліють, як іскри... (М. Коцюбинський);

В Сходило холодне, зимове сонце (В. Малик).

Запитання 7

7. У реченні Мова не тільки засіб спілкування, а й природний резервуар інформації про світ, насамперед про свій народ (В. Русанівський) між однорідними членами речення ставиться кома, тому що вони:

варіанти відповідей

А з'єднані протиставними сполучниками;

Б з'єднані повторюваними єднальними (розділовими) сполучниками;

В з'єднані попарно;

Г з'єднані парними сполучниками;

Ґ  вказують, що до переліченого приєднується ще один елемент, який у процесі висловлення ніби пізніше виник у свідомості мовця (з приєднувальним сполучником);

Д доповнюють, уточнюють думку, висловлену в реченні, та з'єднані сполучником і.

Запитання 8

8. У реченні Душа прокидалася від золотого сну i вертала на звичні круги своя... (В. Дрозд) кома не ставиться, тому що:

варіанти відповідей

А сполучник і (й), або, чи, та (=і) вжито при однорідних членах речення один раз;

Б сполучник і (й), та (=і) повторюється в реченні не при однорідних членах речення;

В  однорідні члени речення, з'єднані повторюваним сполучником, утворюють усталений вислів.

Запитання 9

9. В одному з наведених речень є узагальнююче слово, яке стоїть перед однорідними членами речення. Отже, слід поставити двокрапку в такому реченні:

варіанти відповідей

А I, мабуть, ти даси йому ім'я волошки, птаха, жита чи калини (Г. Світлична);

Б Леонардо да Вінчі казав: "Добрий живописець повинен писати дві головні речі людину i уявлення її душі" (П. Загребельний);

В Тепер кого не стрів — усі митці, художники й поети (Л. Костенко).

Запитання 10

10. В одному з наведених речень є узагальнююче слово, яке стоїть після однорідних членів речення. Отже, слід поставити тире в такому реченні:

варіанти відповідей

А Безвихідь, лють, відчай забриніли в його звіриному рикові, щo вирвався у нього з грудей (В. Малик);

Б Я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами з вітів моїх (Леся Українка);

В Пишний i веселий вид Виговського, його гарна й мужня фігура, нове багате убрання, розумна й красномовна розмова гостя, котрий неначе розворушив сон дрімаючого серед пущ та борів тихого палацу все це вчинило добрий вплив на душу старого суворого кальвініста (I. Нечуй-Левицький).

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест